Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgodnie z Zarządzeniem nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku studenci na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich zobowiązani są do składania deklaracji przedmiotów.
Deklarację składa się elektronicznie w USOSweb poprzez wciśnięcie przycisku "Złóż deklaracje".

W przypadku braku przedmiotów należy skontrolować poprawność podpięć w zakładce Dla studentów - Moje studia - podpięcia
 
Deklarację przedmiotów można złożyć tylko raz - złożonej już deklaracji nie można poprawić ani wycofać. 

Niezłożenie deklaracji w terminie będzie skutkować skreśleniem z listy studentów