Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Badania prowadzone w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ

Badania naukowe prowadzą poszczególne Katedry Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ oraz indywidualnie pracownicy naukowi Instytutu. Wśród tematów badań własnych oraz projektów badawczych realizowanych w jednostce moża odnaleźć szerokie spektrum zagadnień: od historii filmu po gry wideo.

Więcej w  zakładce: Projekty