mgr Małgorzata Smoleń

malame@wp.pl

m.smolen@uj.edu.pl

Absolwentka filmoznawstwa i kulturoznawstwa międzynarodowego UJ, doktorantka w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się polskim filmem dokumentalnym, a także światowym dokumentem "zaangażowanym". Nie stroni jednak od kina fabularnego - zwłaszcza w wykonaniu Carlosa Saury i Ridley'a Scotta. Temat planowanej pracy doktorskiej: Studia Filmowe „Kronika" i „Wir" na tle polskiego filmu dokumentalnego po 1989 roku. Promotor i mentor: dr hab. Jadwiga Hućkova.

Wybrane publikacje:

Poszukiwanie stylu narodowego w polskim filmie dokumentalnym [w:] Kino polskie jako kino narodowe, red. Tadeusz Lubelski, Maciej Stroiński, Korporacja Ha!art, Kraków 2009, s. 261-293.

Ridley Scott – gladiator na arenie Hollywoodu [w:] Mistrzowie Kina Amerykańskiego – Współczesność, red. Łukasz A. Plesnar, Rafał Syska, Rabid, Kraków 2010, s. 113-153.

Ekshumacja czasu, czyli korzystanie z archiwalnych materiałów filmowych w polskim filmie dokumentalnym po 1989 roku [w:] Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, red. Mikołaj Jazdon, Katarzyna Mąka-Malatyńska, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011, s. 109-127.

Cyrk ze złamanym sercem, czyli dokumentalny zapis entropicznego rozpadu, „Przegląd Kulturoznawczy", vol. 2 (10), str. 76-91, Kraków 2011.