Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Justyna Janik

dr Justyna Janik

justyna.m.janik@uj.edu.pl

USOSweb

Kulturoznawczyni i groznawczyni. W 2020 roku otrzymała tytuł doktora nauk humanistycznych broniąc dysertacji poświęconej analizie relacji gracza i gry wideo z perspektywy posthumanizmu. Absolwentka Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz Filmoznastwa (ze specjalizacją medioznawczą i groznawczą) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badawczo interesuje się filozofią i estetyką gier cyfrowych. Szczególnie bliskie jest jej zagadnienie cyfrowej materialności, ale podejmuje też tematy związane z cyfrową performatyką, studiami nad przestrzenią cyfrową oraz zjawiskami kultury cyfrowej. Bliskie są jej też estetyczne rozważania Tadeusza Kantora, które stara się zinterpretować w kontekście groznawczym.

Jest członkinią Ośrodka Badań Groznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach pracy Ośrodka oraz działań krakowskiej grupy badaczy LvL.Up współorganizowała międzynarodowe konferencje groznawcze, takie jak: GamesLit: the International Conference Series in Games and Literary Theory (2016), Philosophy of Computer Games Conference (2017) oraz Central and Eastern European Game Studies Conference (2015 i 2019).

Od 2020 roku również sekretarz Redakcji „Przeglądu Kulturoznawczego”.

Kierowniczka Projektu Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 14 (2018): „Gra jako obiekt oporny. Relacja gracza z grą wideo w perspektywie posthumanistycznej” (2017/27/N/HS2/00672).

Wybrane publikacje:

Janik, J. (2020). Negotiating textures of digital play : gameplay and the production of space. Game Studies, 20(4), 1–14. http://gamestudies.org/2004/articles/janik

Janik, J. (2019). Ghosts of the Present Past: Spectrality in the Video Game Object. "Journal of the Philosophy of Games". 2 (1). 1-22. https://journals.uio.no/JPG/article/view/2943

Janik, J. (2017). Glitched perception: beyond the transparency and visibility of the video game object. "TransMissions", 2(2), 65–82. http://transmissions.edu.pl/glitched-perception-beyond-the-transparency-and-visibility-of-the-video-game-object/

Janik, J. (2015). The cluster worlds of imagination: the analysis of collage technique in games by Amanita Design. In: T. Bártek, J. Miškov, & J. Švelch (eds.), "New perspectives in game studies : proceedings of the Central and Eastern European Game Studies Conference: Brno 2014". Brno : Masaryk University, 45-54.

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

“Meaningful Transformation: Intraactivity and Video Games” (DiGRA 2019)

“The warp and the weft: understanding gameplay as texture” (CEEGS 2018)

“Game/r- Play/er - Bio-Object. Exploring posthuman values in the player-game relation” (Game Studies Triple Conference 2018)