Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

Studia drugiego stopnia na kierunku "filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach" przygotowują do pracy związanej z kulturą audiowizualną w jej różnorodnych formach (film, telewizja, nowe media, kultura konwergencji). Ścieżki edukacyjne są zorganizowane w moduły obejmujące grupy przedmiotów z zakresu historii i teorii filmu, medioznawstwa lub projektowania gier wideo. Dla osób pragnących zdobyć uprawnienia nauczycielskie prowadzone są dodatkowe zajęcia z edukacji audiowizualnej.

W ramach seminarium magisterskiego studenci piszą prace magisterskie. Po zdaniu egzaminu magisterskiego (do którego zostaje się dopuszczonym po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu wszystkich zaliczeń przewidzianych programem studiów) uzyskuje się dyplom magistra. Absolwenci naszych studiów przygotowani są do podjęcia pracy w różnych zawodach związanych z upowszechnianiem kultury, w ośrodkach telewizyjnych, wydawnictwach, w prasie i w agencjach reklamowych. Ci, którzy zdobyli uprawnienia nauczycielskie, mogą pracować w szkole. Na absolwentów o predyspozycjach naukowych czekają prowadzone w ramach Wydziału ZiKS czteroletnie studia doktoranckie (aktualnie w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ przyjmowanych jest na nie dziesięć osób w roku akademickim, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej).