Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy studiów

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

 1. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest zdobycie co najmniej 60 punktów.
 2. Plan studiów składa się z modułów obowiązkowych i fakultatywnych
 3. Student ma obowiązek zadeklarować wybór modułów fakultatywnych w wyznaczonym terminie.
 4. Zrealizowanie danego modułu oznacza zaliczenie w toku studiów wszystkich kursów składających się na ten moduł.
 5. Kursy realizowane poza ISzA muszą kończyć się oceną.
 6. Wybór seminariów licencjackich i magisterskich łączy się z zaliczeniem określonych modułów fakultatywnych w zależności od tematyki seminarium:
 7. W profilu filmoznawczym (I stopień) warunkiem zapisu jest wybór modułów z Historii filmu I i II oraz Historii myśli filmowej
 8. W profilu medioznawczym (I stopień) warunkiem zapisu jest wybór modułów z Historii i analizy mediów oraz Technologii medialnych
 9. Warunkiem wyboru seminarium filmoznawczego (II stopień) jest wybór ścieżki filmoznawczej.
 10. Warunkiem wyboru seminarium medioznawczego (II stopień) jest wybór ścieżki medioznawczej.
 11. Warunkiem zrealizowania pełnego programu studiów pierwszego stopnia jest uzyskanie co najmniej 180 punktów zaliczeniowych.
 12. Warunkiem zrealizowania pełnego programu studiów drugiego stopnia jest uzyskanie co najmniej 120 punktów zaliczeniowych.