Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

anna.nacher@uj.edu.pl

My website in English

ORCID ID 0000-0002-3192-2724

Profesorka nadzwyczajna w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zakład Mediów Audiowizualnych), kierowniczka Zakładu Mediów Audiowizualnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, grach wideo w strategiach artystycznych. Aktualne tematy badań własnych: estetyka obrazowania post-cyfrowego (rzeczywistość wirtualna, obrazowanie zautomatyzowane), internet platform, niereprezentacjonistyczna teoria mediów.

Stypendystka Fulbrighta: w semestrze jesiennym 2019/2020 wykładała jako Fulbright Scholar-in-Residence w ramach programu Creative Digital Media w Winona State University (USA).

Zajęcia gościnne:  Media Arts Cultures Erasmus Mundus joint degree, Aalborg University (2023, 2024), UCLA Art|Sci Center, Los Angeles (2023), Media Arts Cultures Erasmus Mundus joint degree, Uniwersytet Łódzki (2021, 2024), University of Minnesota (2019), Washington State University-Vancouver (2019), szkoła doktorska w Elsynorze w ramach Re:Sound, 8th International Conference for Histories of Media Art, Science and Technology (2019), Aarhus University (2018), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Socjologii (2017), St. Petersburg State University (2016).

Redaktor naczelna "Przeglądu Kulturoznawczego" (od 2020).

W ltach 2019-2024 członkini Board of Directors międzynarodowej organizacji Electronic Literature Organization.

W latach 2020-23 kierowniczka Programu Doktorskiego Nauki o Sztuce w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.

Zastępczyni przewodniczącej Komitetu Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.

Członkini Electronic Literature Organization (od 2013), European Network for Cinema and Media Studies (od 2015), European Society for Literature, Arts and Science (od 2017), The International Association of Art Critics (Association Internationale des Critiques des Arts, AICA) (od 2019), Modern Language Association (od 2022).

2022 - 2027 Członkini zespołu badawczego w projekcie NPRH Kluczowe dzieła, terminy, gatunki cyfrowe - cykl kompendiów polskiej kultury cyfrowej (kierownik projektu: dr hab. Piotr Marecki, prof. UJ).

2021 - Electronic Literature (elit) and COVID 19, mały grant realizowany w ramach DARIAHeu Theme Arts, Humanities and Covid 19 (członkini zespołu badawczego wraz z prof. Scottem Rettbergiem (University of Bergen) oraz prof. Sorenem Poldem (Aarhus University, kierownik projektu);

Od 2020 współpraca z Victorią Vesną, dyrektorką UCLA Art|Sci Center w Los Angeles, m.in. jako artist-in-residence w University of California Los Angeles Sci Art Center (projekt Breathe to Flow, Getty grant w lutym 2021, zajęcia gościnne w styczniu 2023, projekt Breath Library jako część programu Atmosphere of Sound: Sonic Art in Times of Climate Disruption).

2021 - laureatka konkursu Granty na Granty II

2017 – 2019 – kierowniczka trzyletniego projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016/21/B/HS2/00746, "Estetyka obrazowania post-cyfrowego - między nowym materializmem a filozofią zorientowaną na przedmiot")

2012 – kierowniczka merytoryczna projektu „Kultura miejska – węzły i przepływy” realizowanego we współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury (nr projektu 05159/12 DMP)

2007 – 2009 – udział w dwuletnim ministerialnym projekcie badawczym Miasto w sztuce – sztuka miasta: analiza kulturowa przestrzeni miejskich przełomu XX/XXI w. Kierownik grantu: prof. dr hab. Ewa Rewers, UAM Poznań.

W 2024 roku koordynatorka ścieżki (chair) Readership and experience with interactive and social media międzynarodowej konferencji ACM Hypertext and Social Media 2024

W 2023 roku członkini międzynarodowego komitetu programowego ISEA2023 w Paryżu.

W 2023 roku członkini międzynarodowego komitetu programowego Electronic Literature Organization 2023 Conference and Media Arts Show w Coimbrze.

W 2023 roku członkini międzynarodowego komitetu programowego Re:Source 10th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology w Wenecji.

W 2020 i 2021 roku członkini panelu ekspertów NAWA.

W 2022 roku recenzentka projektów grantowych dla Austrian Science Fund (FWF) i ERC (European Research Council).

W 2020 roku recenzentka projektów grantowych dla Swiss National Science Foundation.

W 2017, 2018 i 2022 roku członkini panelu ekspertów w programach OPUS, PRELUDIUM i HARMONIA Narodowego Centrum Nauki. 

W 2019 roku członkini komitetu programowego międzynarodowej konferencji naukowej Re:Sound Media Art Histories 2019 w Aalborgu (Dania), kuratorka sesji "Re-sounding 'Dark' Ecologies: Sound-Walking revisited" (Track 6: Sound Within Bodies, Wet Media Practices, Environment and Life-World).​

W 2018 roku członkini jury nagrody im. N. Katherine Hayles dla najlepszej książki naukowej o literaturze elektronicznej przyznawanej rokrocznie przez Electronic Literature Organization.

 

Publikacje naukowe książkowe

Media lokacyjne. Ukryte życie obrazów, Kraków 2016: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rubieże kultury popularnej. Popkultura w świecie przepływów, Poznań 2012: Galeria Miejska Arsenał

Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, Kraków 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikacje w czasopismach naukowych

JuEunhae Knox, James Mackay, Anna Nacher, "Global Instapoetry" [Editorial], European Journal of English Studies, vol. 27 - issue 1, 2023: Hashtags across Borders: Considering #Instapoetry as a Transglobal and Transligual Literary Movement, ss. 3-13, https://doi.org/10.1080/13825577.2023.2206452

Anna Nacher, Søren Bro Pold, Scott Rettberg, "Pandemic Genres: Processing the COVID-19 Pandemic through Electronic Literature", Hyperrhiz. New Media Cultures, no. 26, 2023,  doi:10.20415/hyp/026.e01

Anna Nacher, "United Forces of Meme in Spontaneous Netprov (or how many tweets it takes to transform #Kaliningrad into #Kralovec)", Electronic Book Review, November 6, 2022

Anna Nacher & Filip Jankowski, "Re-writing histories of colonization in video games: the case of Elizabeth LaPense." Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, 29 (38), June 2021, 123-141,  https://doi.org/10.14746/i.2021.38.08 

Poetycki gest na rozdrożu. Elementy, nr 1/2021

Antropocen nad Missisippi – języki rzeki, Kultura Współczesna 1/2021, Muzeum Antropocenu.

#BlackProtest from the web to the streets and back: Feminist digital activism in Poland and narrative potential of hashtag, European Journal of Women's Studies, November 2020, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506820976900  

Gardening E-literature (or, how to effectively plant the seeds for future investigations on electronic literature, Electronic Book Review, July 5, 2020, https://doi.org/10.7273/zsyj-wm58 (open access).

Obserwuj, reaguj, odkrywaj. Permakultura przeciw agrologistyce, Prace Kulturoznawcze vol. 23 nr 2-3/ 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.3 (otwarty dostęp)

Cyfrowe archiwa/bazy danych - wspólnota praktyki w działaniu, Kultura Współczesna 2/2019 (open access).

Migrating Stories: Moving Across the Code/Spaces of Our Time, Hyperrhiz no. 20, Spring 2019, doi:10.20415/hyp/020.mov01 (open access).

„Techno-ecological media installations as the strategy of network”, „Acoustic Space” vol. 17, „Virtualities and Realities. New Experiences, Art, and Ecologies in Immersive Environments”, RIXC Center for New Media Culture, Riga 2019.

Recording Orality: Vocalization as Ephemerality, Materialization and Meaning, MATLIT vol. 6 no. 2 (2018) (open access)

In Praise of the (Post) Digital, "Electronic Book Review", 5. sierpnia 2018 (open access)

Las – wspólnota sympoietyczna?, „Czas Kultury” 3/2017 (194)

Internet of things and automation of imaging: beyond representationalism, "communication+1", vol. 5 (2016) Machine Communication

Gry wideo wchodzą w dorosłość: w stronę lokalnej genealogii dyskusji wokół gier artystycznych, "Kultura Współczesna" 2 / 2016

 

Publikacje w w pracach zbiorowych

Not-Only-Human-Habitat, or Pedagogies of Vulnerable Collectives in the Age of Extractivist Fantasies, [in:] Postcollectivity. Situated Knowledge and Practice, red. A. Jelewska, M. Krawczak, J. Reid, Brill Publications, Leiden 2024.

Afterwords: As We May Enact, [in:] The Community and the Algorithm: A Digital Interactive Poetics, ed. A. Klobucar, Vernon Press, New York 2021.

VR – the culture of (non)participation? Reframing the participative edge of virtual reality, [in:] Cultures of Participation. Arts, Digital Media and Cultural Institutions, eds. B. Eriksson, C. Stage, B. Valtysson, Routledge, New York and London 2019.

Sztuka radykalnego "pomiędzy" - filmy wideo Adriana Paciego [w:] red. R.W. Kluszczyński, T. Załuski, Wideo w sztukach wizualnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Galeria "Labirynt", Łódź - Lublin 2018, s. 263-277.

The Techno-Ecological Practice as the Politics of Ontological Coalitions, Electronic Workshops in Computing, British Computer Society, Proceedings of EVA Copenhagen 2018 – Politics of the Machine – Art and After (open access)

Paradoksalne obrazy błękitnej planety. Od Blue Marble do DSCVR:EPIC [w:] red. A. Gwóźdź, Widzialność wyzwolona, Instytut Sztuk Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018 (open access, książka do pobrania)

Masaki Fujihata – o egzystencji obiektów technicznych | Masaki Fujihata – On the Existence of Technical Objects, [w:] red. R. W. Kluszczyński, Poszerzanie świata. Masaki Fujihata i sztuka hybrydycznych czasoprzestrzeni / Augmenting the world. Masaki Fujihata and hybrid space-time art, Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", Gdańsk 2017.

The creative process as a "dance of agency" - Shelley Jackson's "Snow": performing literary text with elements, [w:] red. D. Cortes-Maduro, Digital Media and Textuality. From Creation to Archiving, Transcript Verlag, Bielefeld 2017

Publikacje redagowane

JuEunhae Knox, James Mackay, Anna Nacher (red.), European Journal of English Studies vol. 27 - Issue 1, Special Issue: Hashtags across Borders: Considering #Instapoetry as a Transglobal and Translingual Literary Movement. 

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Michał Gulik, Ewelina Twardoch red., Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015,

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji (raport z badań), Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.

Wypromowani doktoranci:

dr Dawid Rydzek (opieka naukowa: 2016-2021), dysertacja "Spektakl władzy. Amerykańskie seriale polityczne" - wydana jako książka w wydawnictwie Katedra, Gdańsk 2023). 

dr Marta Habdas (opieka naukowa: 2016-2023), dysertacja "Archeologia mediacji. Media magnetyczne i pamięć", praca obroniona z wyróżnieniem 31.10.2023.

Filip Jankowski (opieka naukowa: 2018-2023), promotorka pomocnicza: dr Justyna Janik, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, dysertacja "Digital Games and the Category of Auteur: An Intersectional Approach", praca obroniona z wyrożnieniem 15.12. 2023.

Aktualni doktoranci:

mgr Sebastian Porzuczek (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, opieka naukowa od 2020), współpromotorka: prof. dr hab. Roma Sendyka (Wydział Polonistyki UJ), członkowie Komitetu Doktorskiego: dr hab. Ewa Wójtowicz, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, dr hab. Andrzej Leśniak, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Dysertacja: "Ekstensywne modusy katastrofy. W stronę estetyki liminalnej na gruncie współczesnych praktyk estetycznych: od kina do sztuki nowych mediów."

2024

Politics of the Machines Aachen 2024, Lifelikeness and Beyond, RWTH Aachen University (referat wspólnie z prof. Mortenem ndergaardem, Aalborg University, The Periodic Table of Sound Art. An Elemental Methodology of Transductive Practices)

 

2023

Unlearning Realities, Reimagining Futures, LASALLE College of the Arts, Singapore (referat Unlearning as pedagogical strategy: (re)breathing, zaproszony panel Media art as a memory system: reimagining in archiving, curating, breathing, online).

Re:Source 2023, The 10th International Conference on the Histories of Media Art, Science, and Technology, Ca' Foscari University, Venice Centre for Digital and Public Humanities, Venice (referat Intermedia: acrhipelagic thinking of relations in-between the systems - decolonizing media art, współautorstwo z prof. Mortenem ndergaardem, Aalborg University). 

ELO Conference 2023, Overcoming Divides: Electronic Literature and Social Change, Universidade D Coimbra, Coimbra (kuratorka panelu Netprov as socially egaged literature; obok Scotta Rettberga, Sorena Bro Polda i Ashleigh Steele współautorka pełnometrażowego filmu dokumentalnego Covid E-lit: Digital Art During the Pandemic; obok Scotta Rettberga, Sorena Bro Polda, Iana Hatchera i Ashleigh Steele współautorka instalacji, The Pandemic Reflection Machine prezentowanej na towarzyszącej konferencji wystawie "Arborescent || Resistance").

MLA2023 Convention, San Francisco, referat "Breathing on Screen: Covid-19 and Electronic Literature by Women-Identifying Digital Artists" (w panelu "Electronic Literature and the Long Pandemic", z Anastasią Salter, Abigail Moreshead i xtine burrough).

2022

The Nomadic Image 2022, The Seventh Transdisciplinary Conference on Imaging at the Intersections of Arts, Science and Culture, Naryn, University of Central Asia, online panel "Traditional and Contemporary Nomadism" we współpracy z Victorią Vesną, dyrektorką UCLA Art|Sci Center (Victoria Vesna, Patricia Cadavid, Ivana Dama, Clarissa Ribeiro, Anna Nacher)

ISEA2022 Possibles, Barcelona, Centre de Cultura Contemporania i Universitat Oberta de Catalunya, referat "Postdigital constellation and Place-Thought" w panelu "Critical contact: the climate crises, human/nonhuman thinking, and sensing the possible" (z Roderickiem Cooverem, Sorenem Bro Poldem i Ryszardem Kluszczyńskim).

ELO 2022, Mediolan-Como, 1) uczestniczka panelu "Breathing, Modality and Human Non-Human Interaction" (z Roderickiem Cooverem, Sorenem Bro Poldem, Flavią Caviezel i Pat Badani) 2) organizatorka i moderatorka panelu "Whose e-lit is it anyway?" (z Andrew Klobucarem, Margaret Rhee, Shanmugą Priyą i Samya Brata Royem).

2021

11th Conference of the Japanese Association of Digital Humanities, The University of Tokyo (online), referat "Platformed Reflections on the Pandemic: Covid-19 and Electronic Literature" (wspólnie z prof. Scottem Rettbergiem (University of Bergen) i prof. Sorenem Bro Poldem (Aarhus University).

ELO 2021 Conference and Festival: Platform (Post?) Pandemic, współkuratorka wystawy online Covid E-lit

SLSAeu 2021, Literary & Aesthetic Posthumanism, University of Bergen, online 1) uczestniczka keynote panelu "Posthumanism and the Post-Literary: Complementary or Countering?" 2) referat "Writing as collective assemblages in the age of (post)digital capitalism, or decolonizing e-literature in the minor key."

2020

ELO 2020 The Electronic Literature Organization Virtual Conference and Media Festival "(un)continuity)", ELOrlando, University of Central Florida, USA - współorganizacja paneli: E-lit Pandemics Roundtable (z Sorenem Bro Poldem i Scottem Rettbergiem) i (un) distance (z Annie Abrahams, Roderickiem Cooverem, Deeną Larsen, Eugenio Tisellim, Kirillem Azernyym i Renee Carmichael) oraz udział w warsztacie VR Narratives: A Workshop About VR, in VR (wydarzenie w AltspaceVR, z Jill Walker Rettberg, Caitlin Fischer, Ilyą Szilak, Scottem Rettbergiem i Laryssą Whitaker).

Leonardo Art Science Evening Rendezvous (LASER), University of California Los Angeles (Victoria Vesna, Bill Fontana, George Quasha, Carlo Ventura, Anna Nacher).

 

2019

Re:Sound, 8th International Conference for Histories of Media Art, Science and Technology, Aalborg University, Aalborg (kuratorka sesji "Resounding 'Dark' Ecologies - Sound-Walking revisited" oraz wystąpienie "Soundwalking: entangled agencies and augmented aur(e)ality").

ELO 2019 The Electronic Literature Organization Conference and Media Arts Festival, University College Cork, Cork (wystąpienie "Reverberating through archives - digital archiving from margins to center").

2018

ELO 2018 "Mind the Gap" Thinking Electronic Literature in the Digital Culture / Penser la Littérature eléctronique en culture numérique, UQAM, Montreal (wystąpienie "Narrating the City in Augmented Aur(e)ality")

SLSAeu Green Conference, European Society for Literature, Science and the Arts - University of Copehagen (wystąpienie ">>Graying<< the green")

Politics of the Machines - Art and After, Aalborg University Copenhagen (wystąpienie "The politics of ontological coalitions – bonding across realms")

Transient Topographies - Space and Interface in Digital Literature and Arts, National University of Ireland, Galway (wystąpienie "Post-digital imagery and its hybrid materialities"

Cultures of Participation - Arts, Digital Media and Politics, Aarhus University (przyjęte wystąpienie "VR - the culture of (non)participation?")

2017

Re:Trace - 7th International Conference on the Histories of Media Art, Science and Technology, Danube University Krems | Goettweig Abbey | Austrian Academy of Sciences, Vienna (wystąpienie "The post-digital imagery as relational object")

"Virtualities and Realities", 2nd Open Fields Conference & Festival (RIXC Center for New Media Culture, Arts Academy of Latvia, Ryga (wystąpienie: " Between "dance of agency" and distributed agency of techno-ecological artistic practice"

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, konferencja ogólnopolska, (Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań (przyjęte wystąpienie „Postprawda w postsieci”)

“Affiliations, Translations, Communities”, Electronic Literature Organization Conference 2017 (Electronic Literature Organization), University Fernando Pessoa, Porto, Portugalia) ( wystąpienie „Vocalization: ephemerality, vocalization and meaning”)

Other Codes (The First Galway Digital Cultures Initiative Conference, National University of Ireland in Galway, Irlandia), konferencja międzynarodowa, referat ““‘Join the conversation’ – the power of hashtag and the participatory transmedia storytelling”

2016

II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców “Dyskursy widzialności”, konferencja ogólnopolska, (Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Kraków), referat „Obrazy zagnieżdżone w rzeczywistości poza-ludzkiej”,

International Conference on Digital Media and Textuality, konferencja międzynarodowa (University of Bremen, Niemcy), referat “The Media Materiality as a “Dance of Agency” – Performing Literary Text with Substances”

Transimage Conference “The Atemporal Image” (The Fourth International Transdisciplinary Imaging Conference at the Intersection of Between Art, Science and Technology), konferencja międzynarodowa, (Plymouth University, Wielka Brytania), referat “Image as the exchange of energy: ontogenesis of a networked imagery”

“Visual technologies, space and place”, konferencja międzynarodowa (Digital Culture Research Group, University of Bergen, Norwegia), referat “A sense of place? The internet of things and automated visualization of information exchange”

„Total Recall: Memory as Frozen Data”, konferencja międzynarodowa (St. Petersburg State University, Petersburg, Rosja) (101 Media Poetry Festival 2016), referat “The memory of place or the memory of networks. Locative media – data flows and movement in space”