Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Instytut Sztuk Audiowizualnych

łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Instytut Sztuk Audiowizualnych

został utworzony w roku 1996 – w ukonstytuowanym wówczas Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wcześniej, od roku 1973, działał w ramach Instytutu Filologii Polskiej Zakład, a następnie Katedra Filmu i Telewizji.

Badania naukowe rozwijane w Instytucie Sztuk Audiowizualnych koncentrują sią w trzech dziedzinach:

1) historii filmu,

2) teorii filmu,

3) teorii mediów audiowizualnych i kultury audiowizualnej.

Prace badawcze z zakresu historii filmu obejmują wybrane zjawiska kina europejskiego i amerykańskiego. Rozwijane są badania nad gatunkami filmowymi i twórczością poszczególnych reżyserów oraz kontekstami kulturowymi kina. Ważne miejsce w badaniach historyczno-filmowych zajmuje kinematografia polska. Prace teoretycznofilmowe obejmują rozległy obszar tematyczny: od teorii gatunków filmowych i narracji filmowej, poprzez semiotykę i psychoanalizę filmu, aż po filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm. Badania z zakresu mediów i kultury audiowizualnej koncentrują się na problematyce komunikacyjnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

Instytut Sztuk Audiowizualnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Instytut Sztuk Audiowizualnych współpracuje z wieloma uczelniami za granicą, m.in. z University of Rochester, University of Wales (Cardiff) oraz z czołowymi ośrodkami filmoznawczymi i kulturoznawczymi w kraju.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Instytut uzyskał – na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – Certyfikat (nr 7/2004) Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentow ISzA UJ

Polecamy również
My na Mapie

My na Mapie

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">[2015] O Instytucie</Title></root>

[2015] O Instytucie