Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Zdrodowska

dr hab. Magdalena Zdrodowska

magda.zdrodowska@uj.edu.pl

 

My website in English: https://magdalenazdrodowska.wordpress.com/

 

Adiunkt w Zakładzie Mediów Audiowizualnych. Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej UJ oraz filmoznawstwa (ze specjalizacją medioznawczą) UJ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce: w 2010 roku obroniła pracę doktorską poświęconą telewizji, jako narzędziu międzykulturowej komunikacji. Jej efektem jest książka Telewizja na pograniczach (WUJ 2013), za którą otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W badaniach koncentruje się na relacjach między (nie)słyszeniem a techniką, w tym innowacyjnością i wynalazczością osób niesłyszących.

Od 2019 roku członkini Executive Committee of International Committee for the History of Technology ICOHTEC.

Członkini redakcji „Przeglądu Kulturoznawczego”, a w latach 2016-2018 sekretarz redakcji „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies”.

Jako visiting researcher prowadziła badania w School of Bussiness na York University w Toronto (2011), na Gallaudet University w Waszyngtonie (2014), w Rochester Institute of Technology (2017) oraz na University of Sheffield (2017). Kompetencje badawcze podnosiła w Leibniz Institute for the Social Sciences w Kolonii (2012).

Wiosną 2021 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jej książka Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, która jest zwieńczeniem projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

 • 2020-2024 Głucha historia kina. Technologiczne i kulturowe relacje kina i niesłyszenia, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; kierownik projektu
 • 2020 Trąbki słuchowe dla głuchych w XX i XXI wieku. Losy akustycznych wzmacniaczy w czasach elektryczności i elektroniki, finansowany przez PFRON, kierownik projektu
 • 2016 Biblioteka Kraków. Stan obecny oraz kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie; prowadzony przez Małopolski Instytut Kultury; wykonawca
 • 2015 Monitoring Mediów Publicznych; finansowany przez Krajową Rada Radiofonii i Telewizji, wykonawca
 • 2014-2018 Kulturoznawstwo polskie. Historia i dziedzictwo dyscypliny, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; wykonawca
 • 2014 Maszynownia. Zasilanie kultury; finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ewaluator projektu
 • 2012 Kultura miejska – węzły i przepływy, finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; wykonawca

 • Członkini Executive Committee of International Committee for the History of Technology ICOHTEC (2019-2022)
 • Członkini komitetu programowego konferencji A History of Technology for an Age of Crisis - International Committee for the History of Technology ICOHTEC conference Eindhoven, Holland, 2020
 • Członkini komitetu programowego konferencji RE:SOUND Media Art History oraz chair ścieżki tematycznej Art and Technology, Aalborg, Dania, 2019
 • Członkini komitetu programowego oraz tutorka szkoły letniej “Technology and Power” Summer School; International Committee for the History of Technology ICOHTEC Member of Program Committee and tutor during; Katowice 2019

 

 • Organizatorka panelu Disablity / Body / History of Technology podczas konferencji “A History of Technology for an Age of Crisis” International Committee for the History of Technology ICOHTEC conference, Eindhoven, Dania 2020
 • Organizatorka panelu Disability and History of Technology podczas konferencji “Technology and Power” International Committee for the History of Technology ICOHTEC conference, Katowice 2019
 • Organizatorka panelu Hearing/non-hearing, Technology and Art podczas konferencji Media Art History RE:SOUND, Aalborg, Dania 2019
 • Organizatorka panelu Nieantropocentryczne myślenie o wizualności: posthumanizm, afekty i nowy materialism podczas 3. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań and Filmem i Mediami, Łódź 2019
 • Organizatorka 1. Seminarium Disability Studies in Poland (Krakow, 2017) oraz 2. Seminarium Disability Studies in Poland (Krakow, 2018) oraz współ-organizatorka 3. Seminarium Disability Studies in Poland (Poznań, 2019)
 • Współ-organizatorka szkoły letniej “Media Ecologies” Summer School finansowane z Funduszu Wyszehradzkiego, Kraków 2012

Chapters in edited volumes

2017, To document is to preserve: moving pictures and sign language, in Documentary and Disability, ed. Helen Hughes, Catalin Brylla, Palgrave MacMillan, pp. 243-258.

2017, Social media and Deaf empowerment: The Polish Deaf communities’ online fight for representation, in Disability and Social Media. Global Perspectives, ed. Kate Ellis, Mike Kent, Routledge, 2017, pp. 13-24.

2014, The Networked Deaf: New Media Platforms as a New Public Sphere for the Deaf, in Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, ed. Pavlíčková, Tereza Reifová, Irena, Cambridge Scholars Publishing, pp. 103-108 [conference proceedings].

Articles in journals

2016, (Dis)Emancipatory Technologies, „TransMissions” (Dis)Emancipatory Technologies, vol.1, no.1, pp.1-5 [editorial].

2010, Mediated dialog between cultures. A (dis)trust’s impact on minorities’ television programmes’ production and reception, “Człowiek i społeczeństwo”, vol. XXXI, Intercultural Dialog on Trust, pp. 111-122.

Reviews

2016, Vampires, zombies and phantoms – histories of horror stories. Review „TransMissions: Journal of Film and Media Studies”, 2016, vol.1, no.2, pp. 152-156.

2019, Zdrodowska on Mladenov, 'Disability and Postsocialism', Routledge 2018, H-Net.

Conference reports

“Technology and Power” The International Committee for the History of Technology’s (ICOHTEC), University of Silesia, Katowice, Poland, "Technology and Culture", 2020, vol.61, no.4, pp. 1188-1195; co-authored with: Sławomir Łotysz, Ciro Paoletti, Glen O'Sullivan, Kamna Tiwary.

Forty-fifth Symposium of the International Committee for the History of Technology: "Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICOHTEC," Jean Monnet University, Saint-Étienne, France, 17–21 July 2018, "Technology and Culture", 2019, vol.60, no.4, pp. 1083-1092; co-authored with: Robert Belot, Yoel Bergman, Hans-Joachim Braun, Jan Hadlaw, Stefan Poser.

Książki

Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiosna 2021.

Telewizja na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Artykuły w czasopismach

Głuchy telefon. „Zrób to sam” jako innowacja i aktywizm, „Teksty Drugie” 2020 nr 2, s. 30-47.

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku, „Przegląd Kulturoznawczy” 2020, nr 3, s. 153-173.

Miejskie epidemie głuchoty – brzmienie nowoczesności, „Teksty Drugie” 2020 nr 1, s.376-398.

Kultura Głuchych - kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej adaptacji w Polsce, „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 3, s. 287-313.

2019, Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury”, nr 4, s. 7-15.

Odrzucenie protezy: performance, polityka, tożsamość, „Czas Kultury” 2019, nr 4, s. 66-72.

Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności, „Kultura Współczesna”, 2018, nr 3, s. 13-25.

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifikujących dźwięk, Przegląd Kulturoznawczy, 2017, nr 1(31), s.35-51.

W kostiumie niepełnosprawności, „Fragile. Pismo kulturalne” 2017, nr 1(35), s. 76-82.

Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością, “Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 384-403.

Amerykańskie filmy migowe – pierwsze filmy w języku migowym, „Kwartalnik Filmowy” 2016, nr 93-94, s. 236-246.

Głuche kino, „Ekrany” Moda na film niemy 2015, nr 6 (28), s. 18-20.

Zwrot cyfrowy w antropologii?, „Prace Etnograficzne” 2014, t.42, nr 4., s. 279-291.

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 20, s. 178-199.

#occupywallstreet. Z twittera na ulice – analogowe formy protestu, “Kultura Współczesna” 2014, nr 4, s.32-39.

E-, Cyberfolklor. Nowy paradygmat badania nowych mediów?, „Kultura popularna” 2012, 3(33), str. 20-30.

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa … Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach, „Przegląd kulturoznawczy” 2011 (2), str. 163-182.

Life in a Day – kilka uwag o YouTube, vlogowaniu i audiowizualnej rewolucji, „Ekrany” 2011, nr 3-4, s. 78-80.

Kulturowa różnorodność w mediach audiowizualnych – w stronę komunikacji międzykulturowej w „Euro-facta” 2010, nr 2, str.81-93.

Mediated dialog between cultures. A (dis)trust’s impact on minorities’ television programmes’ production and reception w “Człowiek i społeczeństwo” 2010, tom XXXI, Intercultural Dialog on Trust, str. 111-122.

Rozdziały w tomach wieloautorskich

„Słyszenie” implantem ślimakowym jako doświadczenie akuzmatyczne w: Słuchanie medium, pod red. Tomasza Misiaka i Marcina Olejniczaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin 2020, s. 103-117.

Kulturoznawstwo jako dziedzina marginesu w: Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red. Jakub Piotr Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018, 245-260.

Męskość – niepełnosprawność – proteza w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017, s. 245-260.

Głusi-telefony-cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii w: Deaf Studies w Polsce. Tom 1, pod red. M. Saka, Polski Związek Głuchych, Łódź 2014.

Strategie sieciowe grup wykluczonych w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni pod red. A. Kłonkowskiej, M. Szulca, Wydawnictwo UG, 2013, s. 61-76.

Popularne narracje podróżnicze – turystyczne światy przedstawiane w Internecie w: Liberatura, e-literatura i …. Remiksy, remediacje, redefinicje pod red. M. Górskiej-Olesińskiej, 2012, s.249-264.

Krakowianie usieciowieni w: Specerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji  pod red. A. Nacher, MIK, Kraków 2012, str. 19-67.

Metodologia (współautorstwo z A. Nacher) w: Specerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji  pod red. A. Nacher, MIK, Kraków 2012, str.13-17.

Medialne pejzaże tożsamości. Sami o sobie – strategie kształtowania tożsamości w programach telewizyjnych dla mniejszości narodowych i etnicznych w: Pejzaże tożsamości . Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej pod red. H. Bożek, E. Litak, R. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s.145-159.

Branding narodowy – między marketingiem a medialnym autoportretem w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki pod red. A. Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, str. 180-204.

Tłumaczenia

Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury” 2019, nr 4(203), s. 7-15.

Punk’d Theory, Tavia Nyong’o, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2012, nr 3, s.218-232.

Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach, Lucie Cermáková, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2012, t.57, nr 2, s. 7-26.

2020, „Teksty Drugie” numer tematyczny Studia o niepełnosprawności [wspólnie z Klaudią Mucą], nr 2.

2018, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, tłum. Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; redaktor merytoryczna.

2018, “Kultura współczesna” numer tematyczny Niepełnosprawność i technologia [wspólnie z Sylwią Kołos], nr. 3.

2018, Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red. Jakub Piotr Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

2016, „TransMissions” numer tematyczny (Dis)Emancipatory Technologies, vol.1, no.1.

2015, Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik, Wydawnictwo Katedra.

2015, Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik, Wydawnictwo Katedra.