Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Magdalena Zdrodowska, prof. UJ

dr hab. Magdalena Zdrodowska, prof. UJ

 

magda.zdrodowska@uj.edu.pl

My website in English

 

Kulturoznawczyni, badaczka studiów o niepełnosprawności, studiów o głuchocie i historii techniki. W badaniach koncentruje się na relacjach między niesłyszenieniem a techniką oraz filmem, w tym innowacyjnością i twórczością filmową osób niesłyszących.

Profesor nadzwyczajna w Katedrze Mediów Audiowizualnych. Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej UJ oraz filmoznawstwa UJ. W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, a 2022 roku habilitację w zakresie nauk o kulturze i religii.

Autorka książek Telewizja na pograniczach (WUJ 2013), za którą otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (WUJ 2021) nagrodzonej wyróżnieniem w konkursie im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii techniki i nauki. Obecnie przygotowuje monografię naukową Deaf Cinema w ramach projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki.

Członkini Komitetu Nauk o Kulturze PAN (kadencja 2024-2026), Executive Council SHOT – Society for the History of Technology (kadencja 2024-2026) oraz Executive Committee ICOHTEC - International Committee for the History of Technology (kadencja 2019-2023).

Przewodnicząca komitetu programowego konferencji Interdependencies. From Microstories to Global Perspectives on the History of Technology (ICOHTEC, Estonia 2023).

Wice-przewodnicząca komitetu programowego konferencji Reparando/Repair (SHOT, Chile 2024).

Laureatka SHOT - Society for the History of Technology International Scholar (2021-2022)

Jako visiting researcher prowadziła badania w School of Bussiness na York University w Toronto (2011), na Gallaudet University w Waszyngtonie (2014, 2022), w Rochester Institute of Technology (2017, 2022), na University of Sheffield (2017) oraz na Indiana University (2023).

Członkini redakcji „Przeglądu Kulturoznawczego” (2010-2023), sekretarz redakcji „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies” (2016-2018).

 • Wice-przewodnicząca komitetu programowego konferencji Reparando/Repair. SHOT – Society for the History of Technology, Chile 2024
 • Przewodnicząca komitetu programowego konferencji Interdependencies. From Microstories to Global Perspectives on the History of Technology, International Committee for the History of Technology ICOHTEC, Estonia 2023
 • Członkini komitetu programowego konferencji A History of Technology for an Age of Crisis, International Committee for the History of Technology ICOHTEC, Holandia, 2020
 • Członkini komitetu programowego konferencji RE:SOUND Media Art History oraz kuratorka ścieżki tematycznej Art and Technology, Dania, 2019
 • Członkini komitetu programowego oraz tutorka szkoły letniej “Technology and Power” Summer School; International Committee for the History of Technology ICOHTEC Member of Program Committee and tutor during; Katowice 2019
 • Współ-organizatorka szkoły letniej “Media Ecologies” Summer School finansowanej z Funduszu Wyszehradzkiego, Kraków 2012
 •  

 • Członek Zespołu Ekspertów w konkursie TRANS-ATLANTIC PLATFORM (T-AP); organizator: Sao Paulo Research Foundation - FAPESP (Brazylia)
 • Członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w konkursach PRELUDIUM i MINIATURA 
 • Członek Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsza pracę magisterską i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zdrowotnym, zawodowym lub społecznym; organizator: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 •  

 • 2016, wykonawczyni w badaniu Biblioteka Kraków. Stan obecny oraz kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie; projekt realizowany przez Małopolski Instytut Kultury
 • 2015, wykonawczyni w badaniu Monitoring Mediów Publicznych; projekt finansowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; projekt realizowany przez Konsorcjum ds. Badania Mediów Publicznych (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiellońskiego, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • 2014, ewaluatorka projektu Maszynownia. Zasilanie Kultury; projekt realizowany przez Małopolski Instytut Kultury a finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Chapters in edited volumes

 

[accepted] 2024, co-authored with Sławomir Łotysz, Reclaiming access to cinema by the deaf audiences. Disability perspective on technological revolution, in: Cambridge History of Technology Vol. III, Cambridge University Press.

2023, Accepting and opposing local deaf tradition. The Polish d/Deaf community after the fall of communism: 1989–2014 in: Global Histories of Disability. Power, Place and People, ed. Esme Cleall, Routledge.

2017, To document is to preserve: moving pictures and sign language, in Documentary and Disability, ed. Helen Hughes, Catalin Brylla, Palgrave MacMillan, pp. 243-258.

2017, Social media and Deaf empowerment: The Polish Deaf communities’ online fight for representation, in Disability and Social Media. Global Perspectives, ed. Kate Ellis, Mike Kent, Routledge, 2017, pp. 13-24. Published in Korean: Sosŏl mijiŏwa ch’ŏnggakchangaeinŭi yŏngyanggangwa: P’ollandŭ ch’ŏnggakchangaein k’ŏmyunich’iŭi p’yohyŏnŭl wihan ollain t’ujaeng w: Changaewa sosŏl mijiŏ: kŭllobŏl kwanjŏm, tłum. Soojung Kim, Kyounghee Ma, Hakchisa, 2021.

2014, The Networked Deaf: New Media Platforms as a New Public Sphere for the Deaf, in Media, Power and Empowerment : Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012, ed. Tereza Pavlíčková, Irena Reifová, Cambridge Scholars Publishing, ss. 103-108 [conference proceedings].

Articles in journals

2023, “Thrice Precious Tube!” Negotiating the Visibility and Efficiency of Early Hearing Aids, “Journal of Design History”.

2023, I’m angry! Disability protests in post-Communist Poland, “Problems of Post-Communism”.

2021, Prosthetic Performances. Artistic Strategies, and Tactics for Everyday Life, “Icon”, vol. 26, no. 2 The Body and Technology, pp. 125-146.

2021, Accessible America: A History of Disability and Design, „Technology & Culture”, vol. 61, pp. 58-60.

Reviews

2016, Vampires, zombies and phantoms – histories of horror stories. Review „TransMissions: Journal of Film and Media Studies”, 2016, vol.1, no.2, pp. 152-156.

2019, Zdrodowska on Mladenov, 'Disability and Postsocialism', Routledge 2018, H-Net.

Conference reports

“Technology and Power” The International Committee for the History of Technology’s (ICOHTEC), University of Silesia, Katowice, Poland, "Technology and Culture", 2020, vol.61, no.4, pp. 1188-1195; co-authored with: Sławomir Łotysz, Ciro Paoletti, Glen O'Sullivan, Kamna Tiwary.

Forty-fifth Symposium of the International Committee for the History of Technology: "Technological Drive from Past to Future? 50 Years of ICOHTEC," Jean Monnet University, Saint-Étienne, France, 17–21 July 2018, "Technology and Culture", 2019, vol.60, no.4, pp. 1083-1092; co-authored with: Robert Belot, Yoel Bergman, Hans-Joachim Braun, Jan Hadlaw, Stefan Poser.

Książki

 

Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021.

Telewizja na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

 

Artykuły w czasopismach (ostatnie 10 lat)

2021, Filmowe plansze tekstowe Emersona Romero – próba przywrócenia kina głuchym widzom, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, nr 3, s. 143-157.

2020, Miejskie epidemie głuchoty – brzmienie nowoczesności, „Teksty Drugie”, nr 1, s. 376-398.

2020, Głuchy telefon. „Zrób to sam” jako innowacja i aktywizm, „Teksty Drugie”, nr 2, s. 30-47.

2020, Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3, s. 153-173.

2020, Miejskie epidemie głuchoty – brzmienie nowoczesności, „Teksty Drugie”,nr 1, s.376-398.

2019, Kultura Głuchych - kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej adaptacji w Polsce, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3, s. 287-313.

2019, Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury”, nr 4, s. 7-15.

2019, Odrzucenie protezy: performance, polityka, tożsamość, „Czas Kultury”, nr 4, s. 66-72.

2018, Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 13-25.

2017, Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifikujących dźwięk, Przegląd Kulturoznawczy, nr 1(31), s.35-51.

2017, W kostiumie niepełnosprawności, „Fragile. Pismo kulturalne”, nr 1(35), s. 76-82.

Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością, “Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 384-403.

2016, Amerykańskie filmy migowe – pierwsze filmy w języku migowym, „Kwartalnik Filmowy”, nr 93-94, s. 236-246.

2015, Głuche kino, „Ekrany” Moda na film niemy, nr 6 (28), s. 18-20.

2014, Zwrot cyfrowy w antropologii?, „Prace Etnograficzne”, t.42, nr 4., s. 279-291.

2014, Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 20, s. 178-199.

2014, #occupywallstreet. Z twittera na ulice – analogowe formy protestu, “Kultura Współczesna”, nr 4, s.32-39.

 

Rozdziały w tomach wieloautorskich (ostatnie 10 lat)

2020, „Słyszenie” implantem ślimakowym jako doświadczenie akuzmatyczne w: Słuchanie medium, pod red. Tomasza Misiaka i Marcina Olejniczaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin, s. 103-117.

2018, Kulturoznawstwo jako dziedzina marginesu w: Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red. Jakub Piotr Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 245-260.

2017, Męskość – niepełnosprawność – proteza w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa, s. 245-260.

2014, Głusi-telefony-cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii w: Deaf Studies w Polsce. Tom 1, pod red. M. Saka, Polski Związek Głuchych, Łódź.

 

Tłumaczenia

Z angielskiego

2022, Ustanawianie normy. Niepełnosprawność, głuchota i ciało, Lennard J. Davis, Wydawnictwo: Fundacja Teatr 21, Warszawa.

2019, Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury”, nr 4(203), s. 7-15.

2012, Punk’d Theory, Tavia Nyong’o, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3, s.218-232.

Z czeskiego

2012, Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach, Lucie Cermáková, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 57, nr 2, s. 7-26.

 

Artykuły w czasopismach

Głuchy telefon. „Zrób to sam” jako innowacja i aktywizm, „Teksty Drugie” 2020 nr 2, s. 30-47.

Życie po życiu wiktoriańskiej techniki. Trąbki słuchowe w XX i XXI wieku, „Przegląd Kulturoznawczy” 2020, nr 3, s. 153-173.

Miejskie epidemie głuchoty – brzmienie nowoczesności, „Teksty Drugie” 2020 nr 1, s.376-398.

Kultura Głuchych - kultura oporu. Rozwój amerykańskiej Kultury Głuchych i konsekwencje jej adaptacji w Polsce, „Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 3, s. 287-313.

2019, Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury”, nr 4, s. 7-15.

Odrzucenie protezy: performance, polityka, tożsamość, „Czas Kultury” 2019, nr 4, s. 66-72.

Technologia jako narzędzie społecznej dystynkcji. Nieoczywiste relacje techniki i niepełnosprawności, „Kultura Współczesna”, 2018, nr 3, s. 13-25.

Ukrywać, maskować, kamuflować: kłopotliwa widzialność instrumentów amplifikujących dźwięk, Przegląd Kulturoznawczy, 2017, nr 1(31), s.35-51.

W kostiumie niepełnosprawności, „Fragile. Pismo kulturalne” 2017, nr 1(35), s. 76-82.

Między aktywizmem a akademią. Studia nad niepełnosprawnością, “Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 384-403.

Amerykańskie filmy migowe – pierwsze filmy w języku migowym, „Kwartalnik Filmowy” 2016, nr 93-94, s. 236-246.

Głuche kino, „Ekrany” Moda na film niemy 2015, nr 6 (28), s. 18-20.

Zwrot cyfrowy w antropologii?, „Prace Etnograficzne” 2014, t.42, nr 4., s. 279-291.

Narracje migane. O formach twórczości językowej g/Głuchych, „Przegląd Kulturoznawczy” 2014, nr 20, s. 178-199.

#occupywallstreet. Z twittera na ulice – analogowe formy protestu, “Kultura Współczesna” 2014, nr 4, s.32-39.

E-, Cyberfolklor. Nowy paradygmat badania nowych mediów?, „Kultura popularna” 2012, 3(33), str. 20-30.

Národopis, etnografia, antropologia społeczna, antropologia kulturowa … Kilka uwag o historii nauk o kulturze w Czechach, „Przegląd kulturoznawczy” 2011 (2), str. 163-182.

Life in a Day – kilka uwag o YouTube, vlogowaniu i audiowizualnej rewolucji, „Ekrany” 2011, nr 3-4, s. 78-80.

Kulturowa różnorodność w mediach audiowizualnych – w stronę komunikacji międzykulturowej w „Euro-facta” 2010, nr 2, str.81-93.

Mediated dialog between cultures. A (dis)trust’s impact on minorities’ television programmes’ production and reception w “Człowiek i społeczeństwo” 2010, tom XXXI, Intercultural Dialog on Trust, str. 111-122.

Rozdziały w tomach wieloautorskich

„Słyszenie” implantem ślimakowym jako doświadczenie akuzmatyczne w: Słuchanie medium, pod red. Tomasza Misiaka i Marcina Olejniczaka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Konin 2020, s. 103-117.

Kulturoznawstwo jako dziedzina marginesu w: Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red. Jakub Piotr Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018, 245-260.

Męskość – niepełnosprawność – proteza w: Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie pod red. Ewelina Godlewska-Byliniak, Justyna Lipko-Konieczna, Fundacja Teatr 21, Warszawa 2017, s. 245-260.

Głusi-telefony-cyborgi. Alternatywne opowieści o technologii w: Deaf Studies w Polsce. Tom 1, pod red. M. Saka, Polski Związek Głuchych, Łódź 2014.

Strategie sieciowe grup wykluczonych w: Społecznie wykluczeni. Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni pod red. A. Kłonkowskiej, M. Szulca, Wydawnictwo UG, 2013, s. 61-76.

Popularne narracje podróżnicze – turystyczne światy przedstawiane w Internecie w: Liberatura, e-literatura i …. Remiksy, remediacje, redefinicje pod red. M. Górskiej-Olesińskiej, 2012, s.249-264.

Krakowianie usieciowieni w: Specerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji  pod red. A. Nacher, MIK, Kraków 2012, str. 19-67.

Metodologia (współautorstwo z A. Nacher) w: Specerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji  pod red. A. Nacher, MIK, Kraków 2012, str.13-17.

Medialne pejzaże tożsamości. Sami o sobie – strategie kształtowania tożsamości w programach telewizyjnych dla mniejszości narodowych i etnicznych w: Pejzaże tożsamości . Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej pod red. H. Bożek, E. Litak, R. Furman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s.145-159.

Branding narodowy – między marketingiem a medialnym autoportretem w: Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki pod red. A. Gwoździa, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010, str. 180-204.

Tłumaczenia

Spróbujmy przez następne 24 godziny nie używać słowa „norma” / Z Lennardem J. Davisem rozmawia Magdalena Zdrodowska, „Czas Kultury” 2019, nr 4(203), s. 7-15.

Punk’d Theory, Tavia Nyong’o, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2012, nr 3, s.218-232.

Zielnik Pietro Andrea Mattioliego w Czechach, Lucie Cermáková, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2012, t.57, nr 2, s. 7-26.

2025, „Centaurus” numer tematyczny Media and Epidemics: Technologies of Science Communication and Public Health in the 20th and 21st Centuries [wspólnie z Iriną Nastasa-Matei]

2022, „Przegląd Kulturoznawczy” numer tematyczny Technology between empowerment and exclusion [wspólnie z dr Eweliną Twardoch-Raś], nr 3.

2020, „Teksty Drugie” numer tematyczny Studia o niepełnosprawności [wspólnie z Klaudią Mucą], nr 2.

2018, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze, Henry Jenkins, Sam Ford, Joshua Green, tłum. Michał Wróblewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; redaktor merytoryczna.

2018, “Kultura współczesna” numer tematyczny Niepełnosprawność i technologia [wspólnie z Sylwią Kołos], nr. 3.

2018, Kulturoznawstwo polskie. Przeszłość, przestrzeń, perspektywy, red. Jakub Piotr Fereński, Anna Gomóła, Marta Wójcicka, Magdalena Zdrodowska, Wydawnictwo Naukowe Katedra.

2016, „TransMissions” numer tematyczny (Dis)Emancipatory Technologies, vol.1, no.1.

2015, Więcej niż obraz. Przestrzenie wizualne, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik, Wydawnictwo Katedra.

2015, Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik, Wydawnictwo Katedra.