Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Mediów Audiowizualnych

Katedra prowadzi badania z zakresu kultury audiowizualnej. Obejmują one przede wszystkim problematykę komunikacyjnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań telewizji i nowych mediów. W zadaniach badawczych uwzględniane są problemy łączące się bezpośrednio z zagadnieniami kulturowymi i społecznymi komunikacji audiowizualnej – w tym kwestie odnoszące się do procesów globalizacji i tożsamości. Szczególne miejsce w tej perspektywie zajmują prace nad komunikacyjnymi i społecznymi kontekstami internetu – w tym nad zagadnieniem globalizacji. W badaniach nad kulturą audiowizualną istotną rzeczą jest wypracowanie nowych, interdyscyplinarnych metod badawczych.

Zespół naukowy Katedry podejmuje również badania z zakresu gender studies – na plan pierwszy wybija się problematyka kulturowej tożsamości płci uwidoczniona w pracach poświęconych gatunkom telewizyjnym oraz innym tekstom kultury popularnej (np. reklama, prasa kobieca).

 

 

Pracownicy

Kierowniczka: dr hab. Anna Nacher, prof. UJ

e-mail: anna.nacher@uj.edu.pl

dr Justyna Janik

e-mail: justyna.m.janik@uj.edu.pl

dr Aleksandra Powierska

e-mail: aleksandra.powierska@uj.edu.pl

dr Ewelina Twardoch-Raś

e-mail: ewelina.twardoch@uj.edu.pl

dr Magdalena Zdrodowska

e-mail: magda.zdrodowska@uj.edu.pl

mgr Filip Jankowski