Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych obowiązuje dwustopniowy system studiów (3+2). Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych filmem, telewizją, grami wideo i nowymi mediami oraz ich wzajemnymi związkami i przenikaniem.

Wiedzę o filmie, grach wideo i nowych mediach zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. W programie studiów można wyróżnić grupy przedmiotów z zakresu: ogólnej wiedzy o kulturze, specyficznie filmoznawcze, medioznawcze i groznawcze. Przez kolejne lata studiów studenci mają możliwość organizowania projekcji filmowych, uzupełniających wykłady z historii filmu. Program obejmuje lektorat języka angielskiego, wychowanie fizyczne (na I roku) oraz wykłady monograficzne i tzw. opcje, czyli wybrane zajęcia na innych kierunkach uniwersyteckich. Na drugim roku studenci odbywają praktyki zawodowe w instytucjach kulturalnych lub edukacyjnych.

Poza studiami dziennymi instytut prowadzi analogiczne płatne studia niestacjonarne - zaoczne, w zmniejszonym wymiarze godzin (sobotnio-niedzielne sesje co dwa tygodnie).

Studia I stopnia, inaczej zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, czyli 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia. Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.