Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia I stopnia (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach)

Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych obowiązuje dwustopniowy system studiów (3+2). Studia te przeznaczone są dla osób zainteresowanych filmem, telewizją, grami wideo i nowymi mediami oraz ich wzajemnymi związkami i przenikaniem w ramach kultury konwergencji.

Wiedzę o filmie, grach wideo i nowych mediach zdobywa się tu na tle ogólnej wiedzy o kulturze. Program studiów ma charakter modułowy; można w nim wyróżnić grupy przedmiotów z zakresu: ogólnej wiedzy o kulturze, specyficznie filmoznawcze i medioznawcze, projektowania gier wideo. Przez kolejne lata studiów studenci mają możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych, uzupełniających wykłady z historii filmu. Program uzupełniają lektoraty języków obcych (każdego studenta obowiązuje zdanie dwóch egzaminów: język angielski i drugi język obcy), wychowanie fizyczne (na I roku), wykłady monograficzne i tzw. opcje, czyli wybrane zajęcia na innych kierunkach uniwersyteckich.Na drugim roku studenci odbywają praktyki zawodowe, w instytucjach kulturalnych i edukacyjnych.

Poza studiami dziennymi Instytut prowadzi analogiczne płatne studia niestacjonarne - zaoczne, w zmniejszonym wymiarze godzin (sobotnio-niedzielne sesje co dwa tygodnie).

Studia I stopnia, inaczej zwane studiami licencjackimi, trwają sześć semestrów, czyli 3 lata i kończą się obroną pracy dyplomowej. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach II stopnia. Jest to typ studiów powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Tytuł licencjata jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.