Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Waldemar Frąc

waldemar.frac@uj.edu.pl

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Sztuk Audiowizualnych. 

Technik mechanik (spec. budowa maszyn). Absolwent  Wydziału Filologicznego (magisterium z teorii filmu) i Filozoficznego UJ (magisterium z filozofii współczesnej). Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ uzyskał stopień doktora nauk o sztuce (dysertacja z filozofii i teorii filmu). Wykłada w  Katedrze Historii Filmu Powszechnego UJ. Pracował także w Katedrze Teatru, Filmu i Nowych Mediów UO. Pełnił funkcję redaktora  "Przeglądu Kulturoznawczego" (od momentu powstania) - czasopisma Komitetu Nauk o Kulturze PAN i  (obecnie) Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej  UJ. Należy do  Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Opublikował:

Kino możliwe, Kraków 2003.

Ważniejsze artykuły:

Andrzej Barański - spełnienie pamięci w obrazie, (w:) Autorzy kina polskiego, red. G. Stachówna i J. Wojnicka, Kraków 2004.

Audiowizualność jako wyzwanie etyczne, „Przegląd Kulturoznawczy" 2006, nr 1.

Cielesność filmu, filmowość ciała, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84.

Cierpienie czy sens? „Zycie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” K. Zanussiego, (w:) Cierpienie i nadzieja w twórczości Krzysztofa Zanussiego, red. A. Baczyński, M. Drożdż, M. Legan, Kraków 2015.

Dotknięcie śmierci obrazem - potrzeba sensu. „Wykonać wyrok” Stephena Frearsa, „Kwartalnik Filmowy" 2006, nr 53.

Filmowe sensy choroby, (w:) Wokół choroby, medycyny i praktyk medycznych. Teorie-konteksty-interpretacje, red. K.Łeńska-Bąk i M. Sztandara, Opole 2009.

Kino i twarda rzeczywistość, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 75-76.

Kino: pytanie rzeczy, „Kwartalnik Filmowy” 2011, nr 74.

Kinowa transcendencja czasu, „Przegląd Kulturoznawczy” 2015, nr 2 (24).

Lęk przed sobą. „Pętla” Wojciecha Jerzego Hasa wobec „Pojęcia lęku” Sørena Kierkegaarda, (w:) Anatomia strachu: strach, lęk i ich oblicza we współczesnej kulturze, Kraków 2017.

Między mitem i historią jest realność zła, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77-78.

Obiektywizm subiektywnych pragnień. Transcendencja zmysłowości w „Uczcie Babette” Gabriela Axela, „Kwartalnik Filmowy" 2009, nr 66.

Obraz czasu w samotności. „Pętla” Wojciecha Jerzego Hasa, „Kwartalnik Filmowy" 2003,       nr 43.

Odsłanianie możliwości. O szczególnej tendencji rozwoju kina, „Kultura Popularna" 2003,     nr 1.

Odżywianie ciała - ożywianie ducha? Filmowe wizualizacje, (w:) Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, red. K. Łeńska-Bąk, Opole 2007.

Pozbawiona istoty śmierć. Domknięcie tryptyku Iwaszkiewicza-Wajdy, „Ethos" 2010, nr 1 (89).

Pragnienie utopii w najlepszym z możliwych światów. Ideowy dylemat „Solaris” Stanisława Lema wobec filmowych przedstawień Andrieja Tarkowskiego i Stevena Soderbergha, „Przegląd Kulturoznawczy” 2016, nr 3 (29).

Rozpacz racjonalisty. Wokół filozoficznych wymiarów myśli Siergieja Eisensteina, (w:) Studia z filozofii filmu, red. A. Zalewski, „Principia. Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej", t. XXVI, Kraków 2000.

„Urealnienie” ideału. „Przenicowany świat” Arkadija i Borisa Strugackich w adaptacji filmowej Fiodora Bondarczuka, (w:) Od Puszkina do Brodskiego: adaptacje literatury rosyjskiej, Kraków 2017.

W poszukiwaniu siebie: kino wobec teatru, (w:) Między filmem a teatrem, red. S. Bobowski, M. Lesiak, M.Różewicz, Wrocław 2012.

Żyć tylko śmiercią. Kierkegaardowskie myślenie rozpaczy jako sensotwórcza płaszczyzna „Melancholii” Larsa von Triera, (w:) Kino, film, psychologia, Kraków 2017.