Przejdź do głównej treści

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenia sekretariatu

Ogłoszenia sekretariatu

W sprawach dotyczących składania wniosków o stypendia: socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych i o zapomogę proszę kontaktować się z koordynatorem ds. stypendialnych

Kontakt znajduje się w USOSweb, zakładka Dla studentów - Obsługa.

Dział Spraw Stypendialnych 

Magdalena Kosieradzka-Seremak 

tel.: 12 663 26 81 e-mail: magdalena.kosieradzka-seremak@uj.edu.pl 

 

Welcome Centre, I piętro  

ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A) uwaga: wejście do budynku znajduje się od ul. Oleandry 2A 30-060 Kraków 

e-mail: stypendia@uj.edu.pl 

www.stypendia.uj.edu.pl  

 

************************************************************************************************************************************************************************************************************
Ogłoszenia
 
 Zapraszamy do udziału w wiosennej edycji Targów Pracy na UJ! Wydarzenie odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. w Auditorium Maximum (ul. Krupnicza 33, Kraków) w godzinach 10:00-15:00.
 

Kilkudziesięciu pracodawców z różnych branż i sektorów, punkt konsultacji CV oraz prezentacje wybranych wystawców! Najbliższe Targi Pracy na UJ będą doskonałą okazją do nawiązania kontaktów, spotkań z rekruterami, a także zdobycia praktycznej wiedzy!  

 
WystartUJ na wiosnę ze swoim rozwojem zawodowym! 
Pełna lista wystawców oraz informacje organizacyjne i szczegóły wydarzenia dostępne na stronie: www.targipracy.uj.edu.pl
 
Zapisy uczestników rozpoczną się na około 2 tygodnie przed wydarzeniem i będą odbywać się za pomocą specjalnego formularza.
 

*************************************************************************************************************************************

 

Ogłoszenia
 
Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni.
W wymianie może uczestniczyć student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.
Rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025 trwa do 15 maja.
 
Rekrutacja
 1. Załóż konto i zaloguj się na platformie: Internetowa Rekrutacja Kandydatów (amu.edu.pl)
 2. Wybierz uczelnię i kierunek/kierunki, które chcesz realizować w ramach Programu MOST. 
 3. Wygeneruj, wydrukuj i podpisz wniosek z IRK MOST. Skan dokumentu wraz z podpisem Dziekana i ewentualnymi załącznikami wyślij na adres iso@uj.edu.pl do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki) oraz do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).
 4. Wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. 
 5. O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany mailowo przez Koordynatora Uczelnianego. 
 6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. 
 7. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów na platformie IRK MOST. 
 8. Po zakwalifikowaniu się do Programu MOST sporządź POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ i uzyskaj akceptację Dziekana uczelni macierzystej, a następnie dostarcz je do Dziekana uczelni przyjmującej. 
 9. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w POROZUMIENIU i zebraniu wpisów do KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ uzyskaj od Dziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania. 
 10. Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą certyfikat poświadczający udział w Programie. 
 11. Po powrocie przedstaw swojemu Dziekanowi KARTĘ OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).

Przydatne linki – Program MOST 

 

Oficjalna strona Programu MOST 

 

Rekrutacja do Programu MOST 

 

Strona Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim 

https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/mobilnosc/program-most

 

Koordynatorką programu MOST w Instytucie Sztuk Audiowizualnych jest Marta Stańczyk.

 

Porozumienie o programie zajęć studenta

Aneks do Porozumienia o programie zajęć studenta

Karta okresowych osiągnięć studenta

**************************************************************************************************************************************************

Zmiana koordynatora dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Od roku akademickiego 2023/2024 koordynatorami ds. stypendialnych dla Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej są pracownicy Działu Spraw Stypendialnych.
 
**************************************************************************************************************************************************
Ogłoszenia

Nabór na wolontariat 17. Mastercard OFF CAMERA // Zostań bohaterem #OFFVOLO!

 

Z wielką radością informujemy, że trwa nabór na Wolontariat #OFFVOLO w ramach 17. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA (26.04.2024-5.05.2024)😊

 

Nasza inicjatywa #OFFVOLO to możliwość poznania tajników organizacji festiwalu filmowego od zaplecza, rozwinięcia swoich indywidualnych talentów, poznania wielkich nazwisk ze świata kinematografii i produkcji oraz nabycia wielu innych bezcennych umiejętności przydatnych w późniejszych zawodowych krokach. A przede wszystkim – dołączenie do #OFFVOLO to bycie częścią naszej offowej rodziny, gdzie wspieramy się, dzielimy wiedzą i razem świętujemy kino!

**************************************************************************************************************************************************

Ogólnopolska konferencja naukowa PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA

Ogólnopolska konferencja naukowa PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA

 

Termin i miejsce: 25-26 kwietnia 2024 r.; Instytut Kulturoznawstwa UWr, Wrocław
Czy mamy do czynienia z najobfitszymi dotąd czasami dla kina, czy może okresem jego
zmierzchu – odpowiedź pozostaje kwestią podlegającą subiektywnej ocenie. Nas interesuje nie
tyle zajęcie normatywnego stanowiska wobec obecnego stanu kinematografii, co raczej
zmapowanie bolączek i wyzwań, z jakimi w różnorakich kontekstach zmaga się współczesne
kino. Mamy na myśli zarówno problemy natury artystycznej czy instytucjonalnej, jak i szerszą
gamę zjawisk składających się na współczesny dyskurs okołofilmowy. Nie zamykamy
„współczesności” w sztywnych ramach czasowych. Zależy nam przede wszystkim na tym, by
poruszane zagadnienia pozostawały aktualne i istotne.
Problemy, jakim mamy zamiar się przyjrzeć, można potraktować z rozmaitych perspektyw,
jesteśmy więc otwarci na wystąpienia prelegentów o różnorodnej orientacji metodologicznej.
Chcielibyśmy, aby nasza konferencja była interdyscyplinarnym polem dyskusji o i wokół
współczesnego kina, dlatego zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych głównym
tematem wydarzenia, między innymi filmoznawców, kulturoznawców, socjologów czy
antropologów. Do wzięcia udziału w konferencji zachęcamy studentów, doktorantów, jak i
doświadczonych badaczy.
Przykładowe obszary tematyczne:
• Streaming jako zagrożenie dla kina
• Kino wobec rozwoju sztucznej inteligencji
• Przemysł filmowy po pandemii
• Branża filmowa na strajku
• #MeToo i inne problemy społeczne dotyczące kina
• Problematyczne wątki w filmach i serialach
• Wyczerpywanie się estetyk i zmierzch wielkich autorów
• Metodologiczne wyzwania i nieadekwatne teorie – jak badać kino?
• Wyzwania i przeobrażenia krytyki filmowej
• Egzotyzacja, sztuczność i inne pułapki, w jakie wpadają twórcy
• Zamykanie kin i odwoływanie festiwali filmowych
• Kontent zamiast sztuki? Nadmiar filmowych treści a ich jakość
• Jakie kino jest, a jakie być powinno – w stronę filozofii kina
Zgłoszenia wystąpień wraz z tytułem i abstraktem o maksymalnej długości 1000 znaków ze
spacjami przyjmujemy do 17 marca 2024 roku za pośrednictwem formularza:
https://forms.office.com/e/RgvW4ZtrUD. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące
konferencji prosimy kierować na adres: 322232@uwr.edu.pl [Michał Jeremi Rybarczyk].
Decyzję dotyczącą przyjęcia referatu przekażemy mejlowo w terminie nieprzekraczającym 26
marca 2024 roku.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidujemy możliwość publikacji wybranych tekstów
w czasopiśmie punktowanym.
Organizatorem konferencji jest Filmoznawcze Koło Naukowe UWr działające w Instytucie
Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Komitet naukowy:
dr Robert Dudziński
dr Dawid Junke
Komitet organizacyjny:
Michał Jeremi Rybarczyk
Łukasz Homziuk
Miretta Kempa