Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Instytut Sztuk Audiowizualnych

Instytut Sztuk Audiowizualnych

łączy wielowiekowe dziedzictwo i prestiż Uniwersytetu Jagiellońskiego z najnowszymi metodami kształcenia w zakresie wiedzy o filmie, mediach audiowizualnych i grach wideo.

Instytut Sztuk Audiowizualnych

został utworzony w roku 1996 – w ukonstytuowanym wówczas Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Wcześniej, od roku 1973, działał w ramach Instytutu Filologii Polskiej Zakład, a następnie Katedra Filmu i Telewizji.

Badania naukowe rozwijane w Instytucie Sztuk Audiowizualnych koncentrują sią w trzech dziedzinach:

1) historii filmu,

2) teorii filmu,

3) teorii mediów audiowizualnych i kultury audiowizualnej.

Prace badawcze z zakresu historii filmu obejmują wybrane zjawiska kina europejskiego i amerykańskiego. Rozwijane są badania nad gatunkami filmowymi i twórczością poszczególnych reżyserów oraz kontekstami kulturowymi kina. Ważne miejsce w badaniach historyczno-filmowych zajmuje kinematografia polska. Prace teoretycznofilmowe obejmują rozległy obszar tematyczny: od teorii gatunków filmowych i narracji filmowej, poprzez semiotykę i psychoanalizę filmu, aż po filmowy kognitywizm i dekonstruktywizm. Badania z zakresu mediów i kultury audiowizualnej koncentrują się na problematyce komunikacyjnych, społecznych i kulturowych uwarunkowań telewizji, gier wideo i mediów sieciowych.

Instytut Sztuk Audiowizualnych prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Instytut Sztuk Audiowizualnych współpracuje z wieloma uczelniami za granicą, m.in. z University of Rochester, University of Wales (Cardiff) oraz z czołowymi ośrodkami filmoznawczymi i kulturoznawczymi w kraju.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Instytut uzyskał – na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej – Certyfikat (nr 7/2004) Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Fot. z archiwum Instytutu, fotografia otworkowa wykonana przez studentow ISzA UJ

Polecamy również
My na Mapie

My na Mapie

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">[2015] O Instytucie</Title></root>

[2015] O Instytucie