Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Dyrektor:

dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

e-mail: joanna.wojnicka@uj.edu.pl

Dyżur  online (s. 2.210):

wtorek, 12.00-13.00

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych:

dr Waldemar Frąc

e-mail: waldemar.frac@uj.edu.pl

Dyżur (s. 2.212): 

dyżur online:

wtorek, 15.00-16.00; środa, 14.30-15.30 - forma: mail

(podania proszę przesyłać do sekretariatu ISzA)