Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Władze

Dyrektor:

dr hab. Joanna Wojnicka, prof. UJ

e-mail: joanna.wojnicka@uj.edu.pl

Dyżur  online (s. 2.210):

wtorek, 12.00-13.00

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych:

dr Waldemar Frąc

e-mail: waldemar.frac@uj.edu.pl

Dyżur (s. 2.212): 

dyżur online:

środa godz. 12:15-13:15

piątek godz. 12:15-13:15

forma: korespondencja mailowa (ewent. rozmowa tel. przez MS Teams)

(podania proszę przesyłać do sekretariatu ISzA)