Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Sebastian Jagielski

dr Sebastian Jagielski

sebastian.jagielski@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Historii Filmu Polskiego Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się historią kina polskiego, kulturą i teorią queer oraz problematyką ciała, płci i afektów. Wyróżniony w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald na najlepszą pracę doktorską dotyczącą współczesności z dziedziny humanistyki (2013). Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

 

Publikacje

Książki:

Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Universitas, Kraków 2013.

 

Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu, współred., Universitas, Kraków 2019.

Kino polskie jako kino transnarodowe, współred., Universitas, Kraków 2017.

Ciało i seksualność w kinie polskim, współred., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Artykuły (wybór)

Walka klas, czyli powrót wypartego, „Didaskalia” 2020, nr 159 (https://didaskalia.pl/pl/artykul/walka-klas-czyli-powrot-wypartego)

Melodramat, trauma i okrutny optymizm w „Jak być kochaną” Wojciecha Jerzego Hasa, w: Przygoda kina. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Universitas, Kraków 2019, s. 237-251.

Kino polskie w czasach transformacji, w: Historia kina, t. IV: Kino końca wieku, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2019, s. 985-1037.

Ekstatyczne eksplozje: Wajda, afekty i reparacja, „Teksty Drugie” 2018, nr 1, s. 343-357.

„Ida”, utrata i wstyd, „Kwartalnik Filmowy” 2018, nr 103, s. 6-24.

Before comming out: queer representations in contemporary Polish cinema, w: Conflict and controversy in small cinemas, red. J. Falkowska, K. Loska, Peter Lang, Berlin 2018, s. 125-139.

Dziewczyny, które gryzą: „Córki dancingu” jako kino buntu, „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 100, s. 126-144.

Queer fantasies: the camp prince, the diva, and Polish cinema in the interwar period, “Studies in European Cinema” 2017, nr 2, s. 118-133.

„Niech mnie wszyscy kochają”. Transnarodowe ciało Elżbiety Czyżewskiej, w: Kino polskie jako kino transnarodowe, red. S. Jagielski, M. Podsiadło, Universitas, Kraków 2017, s. 157-178.

„A właśnie że będę niemoralna”. Gwiazdy w kinie polskim okresu PRL-u, „Pleograf” 2016, nr 4 (http://akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/pleograf/powrot-do-gwiazd/6/a-wlasnie-ze-bede-niemoralna-gwiazdy-w-kinie-polskim-okresu-prl-u/573).

Polska: nie tylko Kino Moralnego Niepokoju, w: Historia kina, t. III: Kino epoki nowofalowej, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Universitas, Kraków 2015, s. 1165-1222.

The Splendour of Male Relationship. Andrzej Wajda’s „The Promised Land” as a buddy film, „Kwartalnik Filmowy” – Special Issue 2013, s. 37-66 (http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/en/historia-polskiego-filmu/articles/the-splendour-of-male-relationship/15).

Performatywne identyfikacje, „Kwartalnik Filmowy” 2013, nr 83-84, s. 59-79.

„I Like Taboo”: Queering the cinema of Krzysztof Zanussi, „Studies in Eastern European Cinema” 2013, t. 4, nr 2, s. 143-159.

Teoria queer a kino polskie, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 3 (13), s. 256-272.

(Melo)dramaty polskości. Naród i płeć w polskim filmie patriotycznym, w: Kino polskie jako kino narodowe, red. T. Lubelski, M. Stroiński, Ha!Art, Kraków 2009, s. 57-83.