Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, prof. UJ

dr hab. Iwona Kolasińska-Pasterczyk, prof. UJ

iwona.kolasinska-pasterczyk@uj.edu.pl

Adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Autorka kilkudziesięciu artykułów poświęconych kinu zamieszczonych w periodykach naukowych, m.in. „Kwartalniku Filmowym", „Kulturze Współczesnej", „Studiach Filmoznawczych" i książkach zbiorowych oraz haseł do Encyklopedii kina (red. T. Lubelski, Kraków 2003) i Słownika filmu (red. R. Syska, Kraków 2005). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół fantastyki literackiej i filmowej, metodologii analizy i interpretacji dzieła filmowego, problematyki gender, kina gatunków, zjawisk we współczesnym kinie europejskim (zwł. nowe kino hiszpańskie) oraz problematyki sacrum w kinie.

Ważniejsze publikacje:

a) o charakterze analitycznym:

Imię róży – analiza filmowej „czynności tekstotwórczej", „Studia Filmoznawcze" 28 t. XIX, Wrocław 1998;

Na początku była księga... (Rękopis znaleziony w Saragossie W.J. Hasa), „Kwartalnik Filmowy" 1999/26-27;

Koszmar(y) Jeffa – świat widziany czy projektowany? Okno na podwórze A. Hitchcocka [w:] Kino amerykańskie. Dzieła, red. E. Durys i K. Klejsy. Kraków 2006;

b) z dziedziny fantastyki:

Gotycka noc, która stworzyła Frankensteina... [w:] Wokół gotycyzmów..., red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków 2002;

c) poświęcone problematyce sacrum:

Atrofia wartości hierofanicznych? Ponowoczesny Martin Scorsese, czyli przypadek Ostatniego kuszenia Chrystusa w: Aesthetica Perennis?, red. L. Sosnowskiego, Kraków 2001;

Film biblijny [w:] Wokół kina gatunków, red. K. Loski, Kraków 2001;

Misja Jezusa wg P.P. Pasoliniego [w:] Pasolini: tak pięknie jest śnić, red. A. Pitrusa, Kraków 2002;

Świątynia bez Boga, czyli dokąd wiedzie Mleczna droga L. Buñuela... [w:] Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie, red. M. Przylipiaka i K. Kornackiego, Gdańsk 2002.

Wydała książkę Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego, Kraków 2003, za którą 1.X.2004 roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Autorka pierwszej w Polsce książki poświęconej twórczości filmowej Luisa Buñuela: PIEKŁA LUISA BUÑUELA. Wokół problematyki sacrum i profanum, Kraków 2007 (będącej podstawą otwarcia jej przewodu habilitacyjnego). Współredaktorka (obok Eugeniusza Wilka) książki Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury?, która ukazała się w 2008 nakładem Wydawnictwa UJ.