Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Ewelina Twardoch-Raś

 ewelina.twardoch@uj.edu.pl

 

 Asystent w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET (Society- Environment-Technology). Absolwentka MISH UJ (kulturoznawstwo ze specjalizacją z medioznawstwa oraz filologia polska ze specjalizacją z komparatystyki literackiej). Tłumaczka z języka niemieckiego. Współpracowała dotychczas z wydawnictwami: Prószyński i S-ka, Filia oraz PWN. Kieruje grantem Preludium 8 „Sztuka nowych mediów a dane biometryczne w perspektywie filozofii post- i transhumanistycznej, jest głównym wykonawcą w grancie „Narracja jako kategoria transmedialna: konteksty semiotyczne i kognitywistyczne”. Przygotowuje do publikacji książkę o tytule „Biometria i dane medyczne w sztuce nowych mediów. W stronę estetyki postafektywnej”. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję sekretarza „Przeglądu Kulturoznawczego”. Do jej głównych zainteresowań należą: teorie medioznawcze, współczesna filozofia i literatura, kino i sztuka współczesna. Maniakalnie ogląda filmy i seriale telewizyjne. Od dziecka marzy o locie w kosmos.

 

Książki redagowane i współredagowane:

 • Ewelina Twardoch (red.), Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni. Materiały pokonferencyjne z Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej twórczości Stanisława Lema, Kraków, Fundacja na Recz Głębokiej Integracji DYNAMIS, 2009, 204 strony.
 • Ewelina Twardoch (red.), W kręgu Literackiej Nagrody Nobla. Materiały Pokonferencyjne z Konferencji Naukowej „W kręgu Literackiej Nagrody Nobla”, Kraków, Fundacja na Recz Głębokiej Integracji DYNAMIS, 2010, 178 stron.
 • Ewelina Twardoch, Joanna Barska (red.), Materiały Pokonferencyjne z Konferencji Naukowej „Wspólne miejsca, wspólne struktury. Rekonesans”, Fundacja na Recz Głębokiej Integracji DYNAMIS;
 • "Więcej niż obraz”, pod red. M. Gulika, A. Nacher, E. Twardoch, E. Wilka oraz M. Zdrodowskiej, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Kraków 2015, ISBN: 978-83-63434-57-1, tom 1 i 2.

Wybrane publikacje

 • Affective Tales of the Body: Narrative and Narrativity in Biological Art, “„Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe”, nr 1 (3) 2017.
 • From a biosignal to Xenotext. The affective dimension of textuality in postdigital art projects, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 3(33) 2017.
 • Opowieści snute w ciele i poprzez ciało. Wymiary narracyjności w bio arcie, w: K. Kaczmarczyk (red.), Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, Universitas, Kraków 2017.
 •  Ucieleśnienie, narracyjne wchłonięcie, afektywność i „neurofilmowość”. Perspektywy badań nad narracyjnością filmu fabularnego, w: K. Kaczmarczyk (red.), Narratologia transmedialna. Teorie, praktyki, wyzwania, Universitas, Kraków 2017.
 • Afektywne opowieści ciała. Narracje i potencjał narracyjny sztuki biologicznej, „Tekstualia. Palimpsesty literackie, artystyczne, naukowe”, „Narratologia transmedialna”, nr 4 (43)/2015, s. 91-112. ISNN: 1734-6029.
 • Śmierć i dziewczyna. O nieoczywistej zbrodni w serialach inspirowanych „Miasteczkiem Twin Peaks” [w:] M. Major, J. Bucknal-Hołyńska, Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.
 • Relacje międzygatunkowe, biologiczność ciała i polityka krwi. Nagie życie nieludzkich istot popkultury, „Przegląd Humanistyczny” nr 3/2015.
 • Usieciowione” miejsca pamięci, czyli jak symbole przeszłości stają się przestrzenią aktywności użytkowników sieci, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 2/2012.
 • When Man Becomes Machine. The Creation of Symborgs in Popcultural Universes, “Kultura Popularna”, nr 4/2014.
 • Are There Stories Hidden behind Hormonal Spaces and X-Ray Photographs? Around Narratives in Biometrics-based New Media Art, “The Practice of Narrative: Storytelling in a Global Context”, eds. M. Heitkemper-Yates, A. Penjak, Inter-dyscyplinary-Net, Oxford 2016, s. 113-122, ISBN: 978-1-84888-380-2.
 • "Chronodystopias" and "speed spaces". Around digital ecosystems in reference to John Armitage and Joanne Roberts’s theory, “Digital Ecosystems. Digital Humanities”, eds. W. Miskiewicz, N. Juchniewicz, DELab UW, Warszawa 2016, s 85-94, ISBN: 978–83–942809–7–0.
 • In the mysterious light of a photograph… Lech Majewski’s cinematic reflections on photography, w: “Proceedings of IAC-SSaH 2014”, H. Kratochvilova, R. Kratochvil (eds.), Czech Institute of Academic Education, Vestec, s. 355-365.
 • Educational blogs in higher education. Case study, w: “Journal of Language and Cultural Education”, nr 3(2)/2015, ISSN: 1339-4045.
 • The magnificent Orson Welles. Analysis of the stylistics of The Magnificent Ambersons, “Proceedings in Global Virtual Conference”, Thomson Ltd. Univerzitna, Zilina, ISBN: 978-80-554-1003-6.
 • Consciousness in the Context of the Dispute Between Evolutionists and Creationists, w: Proceedings of the 3rd CER Comparative European Research Conference - Comparative European Research International Scientific Conference for PhD students of EU countries, Sciemcee Publishing,  Londyn, ISBN: 978-0-9928772-6-2.
 • The Apollonian and Dionysian element in the postmodernist perspective – of the ambivalence of reality in Derek Jarman’s “Jubilee”, “The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings”, Harvard 2015, ISBN: 2167-3179.
 • Two approaches to the category of medium: Noel Caroll’s anti-essentialist and Hans Belting’s anthropological view in the context of contemporary reflections on mediality, “The 2015 WEI International Academic Conference Proceedings”, Praga 2015, ISBN: 2167-3179.  
 • Oneiric communication” as a way of constructing one’s identity. Around Richard Kwietniowski’s “Flames of Passion”, “Studies in Visual Arts and Communication: an international journal”, cz. 2, nr 1 (2015), ISSN 2393 – 1221.
 • The various faces of intermediality in Lech Majewski’s works, “INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES”, cz. 1, nr 4 March 2015,  ISSN 2356-5926. 

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 • II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców, Kraków, 8-10 grudnia 2016r., „Ucieleśnione poznanie, seryjność i parateksty. W poszukiwaniu autonomii serialowej narracyjności”.
 • International Academic Conference „Mind-Media-Narrative”, tytuł: Non-Human Actors in their Possible Worlds. Around Narrativity of Bio Art’s Projects, Uniwersytet Warszawski, 20-22. 06. 2016, Warszawa.
 • 2016 International Conference on Medical Humanities, tytuł: How medicine and biotechnology are shaping contemporary artistic projects, Facta Ficta, Warszawa 11-12.03.2016.
 • International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Czech Institute of Academic Education, Praga, 13-14.11.2014; tytuł: “In the mysterious light of a photograph…Lech Majewski’s cinematic reflections on photography". 
 • Academic Conference Captivating Criminality2: Crime Fiction, Traditions and Transgressions, Bath Spa Univeristy, Bath, Wielka Brytania, 25-27.06.2015r., tytuł: “Woman against evil and evil woman – female detectives and female serial killers in contemporary American televisions series”.
 • Prague Academic Conference: Education&Humanities and Social Sciences, West East Institute, Praga, 18-20.05.2015r., tytuł: “Two approaches to the category of medium: Noel Caroll’s anti-essentialist and Hans Belting’s anthropological view in the context of contemporary reflections on mediality”.
 • 7th Global Inter-disciplinary Conference on Storytelling: Global Reflections on Narrative, Dubrovnik, Chorwacja, 02-04.05.2015r., tytuł: “Are There Stories Hidden behind Hormonal Spaces and X-Ray Photographs? Around the Narratives in Biometrics-Based New Media Art”.
 • International Journal of Arts and Sciences Academic Conference, Fonadtion Universitaire, Bruksela, Belgia, 30.06.-03.07.2015 r., tytuł: “Human-Animal Hybrids, Mummies and Ancient Shadows of History. The Antique’s Traces in the Contemporary Biometrics-Based Artistic Projects”.
 • International Conference on Media and Popular Culture, Centre for Research in Social Sciences and Humanities, Vienna, Austria, 30-31.05.2014; tytuł: “A Performative Dimension of Post-Media Television on The Examples of Selected Fan Practices”.
 • International Academic Conference “Cultural Heritage of Europe – Myths, Stereotypes, Identity (Poland, Romania, Ukraine, Belarus)”, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; 15-17.05.2013, tytuł: "The Homeland Heritage that Does Not Exist? Yugoslavia in Dubravka Ugrešić’s Američki fikcionar and in Jasmila Zbanic’s Grbavica”.
 • International Conference "Pets and their People. The Fall of the Anthropocentric Paradigm?", IBL PAN (Institute of Literary Research, Polska Akademia Nauk), Warszawa; 12-13.03.2014; tytuł: "People who Are Animals, Animals that Are People – the Images of Hybrids in New Media Art".
 • International Conference Anthropology of Tourism: Heritage & Perspectives, 01-02.06.2015r., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, tytuł: “Following the own tracks. Woman’s self-peregrinations in contemporary movies”.
 • International Conference Mythical Cosmos Now and Then, Uniwersytet Jagielloński, 21-22.03.2015,  Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, tytuł: “Mythological Worlds Created in Laboratories? Biological Art in Search of a Contemporary Myth”.