Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje do programie Erasmus+

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.

Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. 

 

UWAGA: Od stycznia 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywać się będzie elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu BWZ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

Koordynatorką programu Erasmus+ jest dr Marta Stańczyk, marta1.stanczyk@uj.edu.pl

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+, wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:

http://www.dmws.uj.edu.pl/

na wyjazdy w semestrze zimowym, letnim oraz na cały rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych odbędzie się według harmonogramu

6 – 17 września 2021                 czas trwania II rekrutacji

20-24 września 2021   kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

27 września – 1 października 2021                  odwołania

4 – 8 października 2021                  ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do DOSZ     

 

KRYTERIA kwalifikacyjne dla studentów starających się o wyjazd w ramach Erasmus+

Studia dzienne I, II lub III stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Poświadczona znajomość języka obowiązującego jako język wykładowy w ośrodku docelowym.

Umotywowanie wyjazdu od strony naukowej (znaczenie wyjazdu dla zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i znajomości języka oraz kultury danego kraju).

Zaliczony poprzedni rok studiów (brak wpisów warunkowych i powtarzanych kursów).

Ocena kryteriów kwalifikacyjnych

1-6 punktów za umiejętności językowe, niezbędne do udziału w programie studiów wybranej uczelni zagranicznej,

1-4 punkty za umotywowanie wyjazdu, uwzględniający program wybranego ośrodka.

Komisja

 • przewodnicząca: dr Marta Stańczyk
 • Członek: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz
 • Członek: dr Waldemar Frąc 

 • Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 9 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.
 • Umowy podpisane przez ISzA umożliwiają wyjazd na jeden semestr, z wyjątkiem wyjazdu do Londynu, gdzie pobyt trwa dwa semestry.
 • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego.
  Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form.
  Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: erasmus@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS.
  Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się semestru letniego.
  DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru.
  W ramach dostępnych środków według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium.
  Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy.

 

 

Lista uczelni partnerskich, z którymi Instytut Sztuk Audiowizualnych ma podpisane umowy, znajduje się na stronach DMWS oraz w systemie USOSweb.