Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje o programie Erasmus+

  

W ostatnich dniach stycznia i pierwszych dniach lutego br. Instytut Sztuk Audiowizualnych i inne jednostki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej rozpoczynają rekrutację do programu Erasmus+. W ramach tego programu mają Państwo możliwość zrealizowania części studiów w uczelni partnerskiej za granicą. Jest to dla Państwa niepowtarzalna okazja, aby:

 1. rozwinąć i udoskonalić kompetencje językowe,

 2. odnaleźć się w innej kulturze,

 3. zwiększyć swoją konkurencyjność na europejskim rynku pracy.

Serdecznie zachęcamy Państwa do aplikowania o wyjazd.

Prosimy o zapoznanie się z terminami tegorocznej rekrutacji i przestrzeganie ich. Wszelkie pytania prosimy kierować do Koordynatorki Erasmus+ w ISzA, Marty Stańczyk. 

 

 

Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia odbywa się poprzez system USOSweb. Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zalogować się do systemu USOSweb, a następnie wejść w zakładkę Wymiana studencka i złożyć wniosek (informacje na temat interfejsu można znaleźć tutaj: https://wzks.uj.edu.pl/documents/41653/17572062/pl-usos-usosweb-wymiana-dla-studenow.pdf). W tej zakładce znajduje się również lista uczelni, na które można wyjechać.

 

Koordynatorką programu Erasmus+ w ISzA jest Marta Stańczyk, marta1.stanczyk@uj.edu.pl. Pomoże ona Państwu z wyborem uczelni, ale też będzie weryfikowała Państwa Learning Agreement, zwłaszcza przedmioty realizowane w uczelni partnerskiej.

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+ (wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd i jego rozliczania) znajdują się na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych: https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing. To z DOSZ-em kontaktują się Państwo w sprawie umowy finansowej, ubezpieczenia i innych kwestii formalnych.

Zachęcamy również do dołączenia do grupy "Erasmus+ UJ wyjazdy/outgoing" na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/735506573255118/), gdzie można skontaktować się z osobami, które były, są lub będą na stypendium programu Erasmus+.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na program Erasmus+ Studia 2024/2025 (semestr letni)

13.05–27.05 – składanie wniosków przez USOSweb
28.05–10.06 – kwalifikacja i zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb
11.06–17.06 – procedura odwoławcza
18.06–27.06 – rozpatrzenie odwołań, ostateczne zatwierdzenie wyjazdów w USOSweb

 

UWAGA: Po zakwalifikowaniu się do Programu Erasmus+ Studia kandydat w przeciągu 7 dni od przyznania uczelni partnerskiej w USOSweb musi zaakceptować przyznaną uczelnię poprzez uzupełnienie wniosku o brakujące informacje.

W przypadku rezygnacji z przyznanego stypendium prosimy o przesłanie oświadczenia do DOSZ, by nie blokować miejsc innym studentom.

Wymogi formalne udziału w rekrutacji: 

 

 1. Deklaracja znajomości języka obcego wymaganego przez uczelnię partnerską na poziomie minimum B2 lub poziomie określonym przez uczelnię partnerską. 

 2. Status studenta lub doktoranta UJ. 

Kryteria kwalifikacyjne:

 

 1. Podstawą ustalenia wyniku kwalifikacji będzie: 

  1. średnia ocen za ostatni rok studiów lub  

  2. w przypadku studentów pierwszego roku studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich wynik z rekrutacji na studia lub 

  3. w przypadku doktorantów wynik z rekrutacji do szkoły doktorskiej. 

    

   Wynik kwalifikacji będzie określony w skali od 0 do 100 (wynik kwalifikacji = (średnia ocen - 2) / 3 * 100)

 2. W przypadku uzyskania tego samego wyniku, pierwszeństwo na liście rankingowej będą miały osoby, posiadające (udokumentowaną) wyższą znajomość języka obcego. W przypadku takiego samego wyniku oraz poziomu znajomości języka obcego, o kolejności na liście rankingowej zdecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzonej przez koordynatora wydziałowego. 

3. dodatkowa punktacja będzie obowiązywała za:
 1. stypendium Rektora (+15 punktów)
 2. zaangażowanie w pracę podmiotów działalności studentów i doktorantów UJ (+15 punktów):
  - w Samorządzie Studentów UJ lub w Towarzystwie Doktorantów UJ (Samorządy)
  - w organizacjach studenckich i doktoranckich (np. RKN, TBSP UJ, koła naukowe)
  - w stowarzyszeniach działających na Uczelni

 • Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni.

  Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni (tylko w obrębie tego samego roku akademickiego). W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego na specjalnym formularzu, a następnie dokument przekazać do DOSZ-u, który rozstrzygnie możliwość dodatkowego stypendium zależnie od posiadanych środków. Można aplikować o przedłużenie pobytu najpóźniej w przeciągu czterech miesięcy od momentu rozpoczęcia stypendium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://erasmus.uj.edu.pl/outgoing/ka103 w zakładce "Czas trwania stypendium".