Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje do programie Erasmus+

Decyzją Władz naszej Uczelni, studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą brać udział w wirtualnej wymianie w ramach inicjatywy Virtual Mobility in Emergency i tym samym realizować kursy w uczelniach partnerskich sieci UNA Europa. Osoby chętne do wzięcia udziału w tej formie wymiany powinny zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie UNA Europa https://www.una-europa.eu/get-involved/as-a-student, a następnie wysłać swoje zgłoszenie do Działu Obsługi Studentów Zagranicznych. Wirtualna wymiana może być realizowana w ramach programu Erasmus+, gdyż w bieżącym roku akademickim, w ramach programu, wprowadzone zostały nowe formy mobilności dopuszczające wymianę zdalną bez konieczności wyjazdu do kraju uczelni partnerskiej.

Studenci i doktoranci, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w kursach online, powinni podpisać umowę z DOSZ oraz uzupełnić Learning Agreement for Studies. 

 

Instrukcja rekrutacji do programu Erasmus+

UWAGA: Od stycznia 2016 roku, rekrutacja do programu Erasmus+ na WZiKS odbywać się będzie elektronicznie poprzez moduł BWZ systemu USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania poprzez USOSweb rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorom zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu BWZ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.

W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla koordynatorów i studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Instrukcja ograniczona do Interfejsu studenta znajduje się tutaj

Koordynator programu

Koordynatorką programu Erasmus+ jest dr Marta Stańczyk, marta1.stanczyk@uj.edu.pl

Wszystkie informacje na temat programu ERASMUS+, wraz z listą uczelni partnerskich UJ oraz wszystkimi załącznikami potrzebnymi do aplikowania na wyjazd znajdują się na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studenckiej UJ:

http://www.dmws.uj.edu.pl/

I GŁÓWNA REKRUTACJA

na wyjazdy w semestrze zimowym, letnim oraz na cały rok akademicki 2021/2022 w Instytucie Sztuk Audiowizualnych odbędzie się według harmonogramu

4 – 29 stycznia 2021                 czas trwania I rekrutacji

30 stycznia – 10 lutego 2021   kwalifikacja oraz przyznanie wyjazdów w USOSweb

11 – 19 lutego 2021                  odwołania

20 – 28 lutego 2021                  ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w USOSweb (student i koordynator) oraz przesłanie oryginalnych protokołów z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej      

1- 31 marca 2021                      przesyłanie nominacji do uczelni partnerskich

KRYTERIA kwalifikacyjne dla studentów starających się o wyjazd w ramach Erasmus+

Studia dzienne I, II lub III stopnia na kierunku: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.

Poświadczona znajomość języka obowiązującego jako język wykładowy w ośrodku docelowym.

Umotywowanie wyjazdu od strony naukowej (znaczenie wyjazdu dla zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań i znajomości języka oraz kultury danego kraju).

Zaliczony poprzedni rok studiów (brak wpisów warunkowych i powtarzanych kursów).

Ocena kryteriów kwalifikacyjnych

1-6 punktów za umiejętności językowe, niezbędne do udziału w programie studiów wybranej uczelni zagranicznej,

1-4 punkty za umotywowanie wyjazdu, uwzględniający program wybranego ośrodka.

Komisja

  • przewodnicząca: dr Aleksandra Powierska
  • Członek: prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz
  • Członek: dr Waldemar Frąc 

Czas trwania pobytu oraz zasady jego przedłużania lub skracania

  • Wyjazd może obejmować semestr zimowy lub semestr letni, lecz nie może być krótszy niż 3 miesiące oraz nie dłuższy niż 9 miesięcy, w obrębie jednego, tego samego roku akademickiego.
  • Umowy podpisane przez ISzA umożliwiają wyjazd na jeden semestr, z wyjątkiem wyjazdu do Londynu, gdzie pobyt trwa dwa semestry.
  • Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w semestrze zimowym także na semestr letni. W tym celu należy uzyskać zgodę koordynatora wydziałowego/instytutowego uczelni macierzystej (UJ) oraz koordynatora zagranicznego.
    Zgody i podpisy uzyskujemy na dokumencie Extension form.
    Dokument z kompletem podpisów (student, koordynatora UJ i zagraniczny) należy przesłać do DMWS najpierw w formie skanu na adres: wozniak@adm.uj.edu.pl oraz agata.wadolna@uj.edu.pl następnie oryginał przesłać lub dostarczyć do działu DMWS.
    Przedłużyć pobyt można tylko i wyłącznie z semestru zimowego na letni. Dokument należy przesłać najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem się semestru letniego.
    DMWS nie gwarantuje przyznania stypendium do przedłużonego semestru.
    W ramach dostępnych środków według kolejności zgłoszeń przyznawane jest stypendium.
    Każdy student zobowiązany będzie do podpisania aneksu do umowy.

 

 

Lista uczelni partnerskich

Lista uczelni partnerskich, z którymi Instytut Sztuk Audiowizualnych ma podpisane umowy, znajduje się na stronach DMWS oraz w systemie USOSweb.