Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Magdalena Podsiadło-Kwiecień

magdalena.podsiadlo-kwiecien@uj.edu.pl

 

Absolwentka polonistyki i filmoznawstwa UJ, adiunkt w Katedrze Historii Kina Polskiego. Specjalizuje się w problematyce autobiografizmu filmowego, genderowo zorientowanej analizie filmu oraz badaniach dotyczących relacji międzykulturowych.

 

Publikacje książkowe:

Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Kraków 2014.

Artykuły (wybór):

Hanna Schygulla jako ikona kina transnarodowego [w:] Urok melancholii. Dziewięć spotkań z Hanną Schygullą, red. A. Gwóźdź, Katowice 2014.

Poznaj Innego swego – swój i obcy w perspektywie II wojny światowej w polskim kinie fabularnym po roku 1989 [w:] Między filmem i teatrem II. Napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych, red. S. Bobowski, P. Rudzki, Wrocław 2014.

Dalej aktualne. Lalka Wojciech Jerzego Hasa według Bolesława Prusa [w:] Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, red. T. Lubelski, Kraków 2014.

Autobiografizm filmowy. Rekonesans historyczno-teoretyczny, "Kwartalnik Filmowy" 2011, nr 73.

Seksualność w kinie polskich reżyserek filmowych po roku 1989 [w:] Ciało i seksualność w kinie polskim, red. A. Morstin-Popławska, S. Jagielski, Kraków 2008

Jonas Mekas – „przybysz trwale przemieszczony" [w:] Mistrzowie kina amerykańskiego II, red. R. Syska, Ł. Plesnar, Kraków 2007

Agnès Varda i jej opera zbieracza [w:] Agnès Varda. Kinopisarka, red. T. Lubelski, Kraków 2006

Kochający inaczej. Homoseksualizm na ekranie [w:] Odwieczne od nowa, red. T. Lubelski, Kraków 2004