Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MY NA FACEBOOKU

 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

dr hab. Jadwiga Hučková, prof. UJ

jadwiga.huckova@uj.edu.pl

Historyk filmu, profesor nadzwyczajny w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ; wcześniej związana ze Studiem Radiowym Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Radio”. Zajmuje się filmem dokumentalnym i fabularnym Europy Środkowej. W 1999 zorganizowała międzynarodową sesję naukową „Dokument po przełomie” (referaty z Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, Collegium Maius, 29.05.1999); publikacja w języku polskim i angielskim. W latach 1999-2004 dyrektor programowy międzynarodowego festiwalu filmów dokumentalnych o prawach człowieka w Sztokholmie organizowanego przez Interniationelt Kulturforum oraz Instytut Polski. Od 1997 roku pracuje w komisji selekcyjnej oraz należy do Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Juror ponad trzydziestu międzynarodowych festiwali filmu dokumentalnego (Dania, Szwecja, Finlandia, Niemcy, Jugosławia, Czechy, Słowacja, Iran, Włochy, Izrael). Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie VISEGRAD DOCUMENTARY FILM LIBRARY w Pradze. W latach 2006-2014 ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Publikacje pod nazwiskiem Jadwiga Głowa/Jadwiga Hučková

Książki:

Dokument po przełomie. Film dokumentalny lat 90. w Europie Środkowo-Wschodniej / Zooming in on History's Turning points. Documentaries in the 1990s in Central and Eastern Europe, materiały z międzynarodowej sesji naukowej w dniu 29 maja 1999. Uniwersytet Jagielloński (wstęp i red.), Kraków 1999.

Dokument filmowy epoki Havla, Kraków: Rabid 2005.

Český a polský dokumentární film w éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji, Jadwiga Hučková (wstęp i red.), Jan  Křipač, Iwona Łyko red., tłum. Joanna Derdowska, Praha: Národní filmový archiv, 2015.  ISBN 978-80-7004-164-2

Ważniejsze artykuły:

Świadectwo przełomu politycznego lat 1989-1990 w wybranych filmach dokumentalnych Polski, Czech, Słowacji i Węgier, „Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 23.

 

How Do Polish Documentary Filmmakers Maintain their Identity?, w: Aspects of Audiovisual Popular Culture in Norway and Poland, pod red. Wiesława Godzica, Kraków 1999.

 

Kobiety w polskim filmie dokumentalnym, w: I film stworzył kobietę, Pod redakcją Grażyny Stachówny, Kraków 1999.

 

Kobiety, które walczą – obrazy kobiet we współczesnych filmach dokumentalnych, w: Gender w humanistyce, pod red. Małgorzaty Radkiewicz, Kraków  2001.

 

Usłyszcie ich milczenie – portrety kobiet w filmach dokumentalnych Ireny Kamieńskiej, w: Gender – kultura – społeczeństwo, pod red. Małgorzaty Radkiewicz, Kraków 2002.

Dušan Hanák.Ten smutny Słowak”, w: Autorzy kina europejskiego, pod red. Grażyny Stachówny i Joanny Wojnickiej, Kraków 2003.


Homo Patiens, Homo Creativus, „Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 44.

 

The Golden List of Polish Documentary Cinema after 1989, w: Visegrad Documentary Library 1989-2002, Praha 2004.

 

Obraz śmierci w polskim filmie dokumentalnym w kontekście dokumentu Europy Środkowej, w:  Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec umierania i śmierci, pod red. Piotra Zwierzchowskiego i Darii Mazur, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2005.

Filmy kręgu bałkańskiego, „Kultura Popularna” 2005, nr 2.

Marek Włodarski. Między groteską a „faktorealizmem”, „Estetyka i Krytyka” 2005, nr 7/8.

 

Andrea Majstorović, Helena Třeštíkova, Olga Sommerová – czeskie dokumentalistki a społeczeństwo, w: Reżyserki kina. Tradycja i  współczesność, pod red. Małgorzaty Radkiewicz, Kraków: Rabid, 2005.

 

Problem zbiorowej pamięci w czeskim eseju filmowym lat dziewięćdziesiątych, „Studia Filmoznawcze”, T. XXVI, pod red. Sławomira Bobowskiego, Wrocław 2005.

 

Reprezentirujemyj Mir, Nasledje politiczeskogo piereworota 1989 – 1990 goda w dokumentarnom kino Polszy, Czechy, Slowakii  i Wengri, „Kinowedczeskije zapiski” 2005, nr 71, tłum. z ang. Nina Cyrkun.

 

Społeczeństwo w pętli czasu: filmy na temat pamięci historycznej /  Society in A Time Loop: Films About Historical Memory, tł. Paweł Włochacz, w: 5-ta Konferencja Dokumentalistów/5-th Conference of the Documentalists Cieszyn 2005, materiały konferencyjne, Warszawa: Międzynarodowe Stowarzyszenie „Przyszłość Mediów” 2005.

Robert Flaherty – wyklęty przez Hollywood, w: Mistrzowie kina amerykańskiego, pod. red. Łukasza A. Plesnara i Rafała Syski, Kraków: Rabid 2006.

 

Dušan Hanák- ten smutný Slovak, z poľštiny preložil Pavel Branko, „KINO-IKON” Ročnik/Vol.10 - 2006 ČASOPIS PRE VEDU O FILME A  POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA. Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov v spolupraci so Slovenskym filmovym ustavom, Bratislava ISSN 1335-1893.

 

Kino-prawda” nadal jest możliwa. Refleksje na marginesie 47 Krakowskiego Festiwalu Filmowego (31.05.-5.06.2007), „Estetyka i Krytyka”, 12 (1/2007).

Dvojdotyk: Trpezlivým okom. Tvorba Kazimierza Karabasza, z poľštiny preložil Tomáš Hučko w: KINO-IKON Ročnik/Vol.10 - 2007 ČASOPIS PRE VEDU O FILME A POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA . Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov v spolupraci so Slovenskym filmovym ustavom, Bratislava ISSN 1335-1893.

Úrad, nemocnica, a súd. Dokumentárne filmy o inštitúciách, z poľštiny preložil Tomáš Hučko w: KINO-IKON Ročnik/Vol.12 - 2008 ČASOPIS PRE VEDU O FILME A POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA . Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISSN 1335-1893.

Klasyka polskiego filmu o sztuce. Dwie tendencje, „Estetyka i Krytyka”, 13/14 (1/2008).

 

Dlaczego wyjechał pan X? Ja-Żyd Roberta Glińskiego, w: Gefilte film II. Wątki żydowskie w kinie, pod redakcją Joanny Preizner, Wydawnictwo: Austeria, Kraków-Budapeszt 2009.

Nieme kino dokumentalne, w: Kino nieme. Historia kina, Tom 1, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo: Universitas 2009.

Czechy i Słowacja, w: Kino nieme. Historia kina, Tom 1, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo: Universitas 2009.

One director and three political turnovers /
Jeden režisér a tři politické přelomy, w: Panorama filmové kritiky 2. Visegrádský horyzont, Sborník textů ke stejnojmenným cyklům 35. Letní filmové školy Uherské Hradiště, Editor: Kateřina Surmanová, ISBN 978-80-904412-0-0, 2009.

Przełom polityczny w polskim dokumencie, w: Październik 1956 w literaturze i filmie, Red. Mariusz Zawodniak, Piotr Zwierzchowski, Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010.

Film w powodzi wydarzeń/Film in the Flood of Events, w: Krakowski Festiwal Filmowy 50. 1961-2010/Krakow Film Festiwal, Kraków, Krakowski Festiwal Filmowy, 2010.

Status świadka”. Świadek Dušana Hudeca, w: Gefilte film III. Wątki żydowskie w kinie, pod redakcją Joanny Preizner, Wydawnictwo Austeria: Kraków-Budapeszt 2010.

 

Kino wykalkulowane, czyli zabawić na śmierć, w: Zobaczyć siebie. Polski film dokumentalny przełomu wieków, pod redakcją Mikołaja Jazdona i Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2011.

 

Zwyczajny faszyzm – Zwyczajna apokalipsa a dokument, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Kino polskie wobec II wojny światowej, redakcja Piotr Zwierzchowski, Daria Mazur, Mariusz Guzek, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2011.

 

Czechosłowacja, w: Kino klasyczne. Historia kina, tom 2, Red.: Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków 2011.

 

„My” i „oni”. Państwowe instytucje w kilku ujęciach filmowych dokumentalistów, w: Kino: obiekt uczuć czy przedmiot badań? W dialogu z myślą filmową i twórczością Rafała Marszałka, Pod redakcją Marioli Dopartowej i Michała Oleszczyka, Kraków: Wydawnictwo Dop Art., 2012.

 

Bliżej ludzi niż spraw. Filmy Heleny Třeštíkovej / Closer to People Than Issues. Films by Helena Třeštíková, 52 Krakowski Festiwal Filmowy / 52nd Krakow Film Festival, Kraków 2012.

 

Československá normalizácia a oficiálne umenie výnimočného stavu v Poľsku. Paralely a odlišnosti, KINO-IKON Ročnik/Vol.16 – 2012, Číslo/No. 1 (31), ČASOPIS PRE VEDU O FILME A POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA. Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISBN 1335-1893.

Jadwiga Hučková, Tomáš Hučko: Hľadanie „Poľskej Novej Vlny”, KINO - IKON Ročnik/Vol.16 – 2012, Číslo/No. 2 (32), ČASOPIS PRE VEDU O FILME A POHYBLIVOM OBRAZE/A JOURNAL FOR THE SCIENCES OF THE MOVING IMAGE AND CINEMA. Vydava: Asociacia Slovenskych filmovych klubov a Vysoká Škola Múzických Úmení v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, Bratislava ISBN 1335-1893.

Dokument czeski i piękne kłamstwa, w: Pogranicza dokumentu, pod redakcją Mikołaja Jazdona, Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Piotra Pławuszewskiego, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2012.

„Prawda jako taka”. Dokument czasów Nowej Fali, w: Czechosłowacka Nowa Fala, pod red. Marzeny Matli i Lenki Németh Vítovej, Poznań 2012.

Podróż do Niearkadii. „Miejsce urodzenia” Pawła Łozińskiego, w: Gefilte film IV. Wątki żydowskie w kinie, Pod red. Joanny Preziner, Wydawnictwo: Austeria, Kraków Budapeszt 2013.

 

Miasto na ludzką miarę,  Miasto na ludzką miarę, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication, Volume XII, Number 21, Poznań 2013, ISSN 1731-450X, Special Issue: Cinema and City Life. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/3547


Czy mit poddaje się parodii? Pacho, hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and AudiovisualCommunication” 2014, Volume XIV, Number 23. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/905

Films that Gave Us Boldness: East European Documentaries Screened in Poland (1987-1993) as Reflected in the Film Press of the Time, In: 21st-century documentary film in east and central Europe, ed. Katarzyna Mąka-Malatyńska, Mikołaj Jazdon, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication” 2014, Volume XV, Number 24. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/1338


Ida i Vierka – dwa modele zaistnienia w kulturze, w: Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2014.

 

„Czujemy się współgospodarzami zakładu”. Historia pewnego pojęcia według świadectwa filmów dokumentalnych i kronik, w: Społeczeństwo PRL. Kultura. Pamięć, red. Izabela Skórzyńska, Dorota Skotarczak, Stanisław Jankowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii UAM, Poznań 2015, ISBN 978-83-63047-63-4.

Opowieści naocznego świadka. Kino pomiędzy wiosnami Solidarności, w: Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014), redakcja naukowa Małgorzata Hendrykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Filmoznawcza nr 14, Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2806-6, ISSN 1642-8595, Poznań 2015, s. 361-469.

 

Tomáš Hučko, Jadwiga Hučková, Nowy film węgierski, w: Kino epoki nowofalowej. Historia kina, tom 3, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.

 

Film dokumentalny jako towar : przez pryzmat Krakowskiego Festiwalu Filmowego / Dokumentární film jako zboží - s přihlédnutím ke Krakovskému filmovému festivalu, w: Český a polský dokumentární film w éře evropeizace / Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji / red. Hučková Jadwiga, Křipač Jan, Łyko Iwona, Praha: Národní filmový archiv, 2015. ISBN 978-80-7004-164-2

 

Andrzej Fidyk, výrazná osobnosť poľského televízneho dokumentu, w: Autor, vize, meze, televize, red. Petr Kaňka, Václava Kofránková, Ingrid Mayerová, Martin Štoll, Praha : Česká televize ; Ústav pro studium totalitních režimů ; Bratislava : Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015.

 

Promocja i dystrybucja polskich filmów krótkometrażowych, dokumentalnych i animowanych na przykładzie działalności Krakowskiej Fundacji Filmowej, w: Polski film dokumentalny w XXI wieku, red. Tadeusz Szczepański, Małgorzata Kozubek, Łódź : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej ; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

 

„Jutro się będzie tańczyć wszędzie czyli o użyteczności muzyki ludowej, w: Muzyka, rodzaje i style, red. Karolina Bittner, Dorota Skotarczak, Poznań : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu: Instytut Historii UAM, 2017.

 

O świętowaniu i odświętności : „Uroczystość w ogrodzie botanicznym Elo Havetty, „Kwartalnik Filmowy 2017 t. 39 : O świętowaniu nr 100 (160).

 

Od prawdy życia po rewoltę estetyczną : kilka aspektów czechosłowackiej Nowej Fali, Estetyka i Krytyka, 2017, 44/1, s. 55-72. https://pjaesthetics.uj.edu.pl/documents/138618288/138825208/eik_44_4.pdf/1f69db23-5f0a-4e18-ab54-a3c5ddce0698

 

Jadwiga Hučková, Tomáš Hučko, Jak w Czechosłowacji pojmowano filmy Munka i Wajdy, czyli film w kontekście zawikłanej historii,IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 2017 vol. 20 : Polish cinema unknown, Polish cinema forgotten no. 29. http://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/8850  

 

Jarmo Jääskeläinen : „imigrant z polską duszą, „IMAGES. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 2017 vol. 20: Polish cinema unknown, Polish cinema forgotten no. 29. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/i/article/view/8783  

 

Dokąd ucieka polski dokument? : refleksje na początku drugiego stulecia jego historii, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna 2017 t. 13 nr 3. http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/MKKS_13_3_2017_01_Huckowa-J.pdf  

 

Myśleć czy walczyć obrazem? : na marginesie książki Urszuli Tes, „Przegląd Kulturoznawczy” 2017 nr 2 (32). http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2017/Numer-2-32-2017/art/10363/

 

 „Opowieść ani rosyjska, ani nasza... : Ballada o siedmiu powieszonych Martina Holly'ego, w: Od Puszkina do Brodskiego : adaptacje literatury rosyjskiej, red.  Joanna Wojnicka, Kraków : Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej EKRANy, 2017.

 

Exposed and concealed Roma conflict : representation of contemporary Roma conflicts in Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary, In: Conflict and controversy in small cinemas, ed. Janina Falkowska, Krzysztof Loska, Berlin : Peter Lang GmbH, 2018, p. 153-166.

 

Filmy polityczne z czasu transformacji w Polsce : dwie perspektywy, w: Kino - postkomunizm - polityka : film w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesów transformacji politycznej i konsekwencji roku 1989, Red. Marta Brzezińska-Pająk, Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2018.

 

Podziemny Kraków lat 80 : polityka i kultura, w: Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 4, Podziemia, konteksty kulturowe, film, red. Daria Mazur, Barbara Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2018.

 

Współczesne ścieżki polskiego dokumentu, „Magazyn Filmowy” 2018 nr 10 (86). https://www.sfp.org.pl/magazyn_filmowy,99.MF_10_2018_www.pdf

 

Prasa czechosłowacka wobec filmowych sukcesów Andrzeja Wajdy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, w: Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe, Red. Ewa Ciszewska, Mikołaj Góralik, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  2018.

 

Spekulacje na polskie tematy : Czesi o Wajdze, Wajda o Czechach, w: Polska w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków : stosunki polsko-czeskie, red. Anna Citkowska-Kimla, Piotr Kimla, Katarzyna Flaga, Emil Antipow, Kraków : AT Wydawnictwo, 2018, s. 53-65.

 

Jadwiga Hučková, Tomáš Hučko, O przydatności filmu po ponad stu latach od jego wynalezienia : filmowy głos dzisiejszych twórców amatorów / Načo nám je po viac než sto rokoch dobrý film? : filmový hlas dnešných amatérskych tvorcov,  In: Minulosť  Pre Budúcnosť : Zborník K 2. Medzinárodnej Konferencii Pri Príležitosti 26. Ročníka Postupovej Súťaže a Prehliadky Amatérskej Filmovej Tvorby Cineama 2018, ed. Zdenka Smrečková, 45–64. Nitra 2018.

 

Cinema That Does Not Sail under False Colours : Polish Critics about Slovak Films, In: Poland in the Eyes of Neighbors, Neighbors in the Eyes of Poles : Polish-Slovak Relations, edited by Piotr Kimla, Anna Citkowska-Kimla, Agnieszka Mazur, and Magdalena Cyran, 207–224. Kraków : AT Wydawnictwo, 2019.

 

Podziemne Salony : Profesorowie z Gołębiej i okolic w Alma Radio, w: Przygoda Kina : Prace Dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Lubelskiemu, red. Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło-Kwiecień, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2019.

 

Z Archipelagu „Utopii” : O Filmach Roberta Flaherty’ego i Wojciecha Staronia, „Kwartalnik Filmowy” 41, no. 107 (2019): 99–114. https://doi.org/10.36744/kf.160  

 

Zapomniani czy niezapomniani dokumentaliści? „Kwartalnik Filmowy”, no. 112 (2020): 256–62. https://doi.org/10.36744/kf.499