Książki

Z niedawno wydanego dorobku naszych pracowników:

Miłosz Stelmach, Przeczucie końca. Modernizm, późność i polskie kino, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2020.

Joanna Wojnicka, Prorocy, kapłani, rewolucjoniści. Szkice z historii kina rosyjskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2019

Andrzej Pitrus, Babcia Helena wychodzi z kina, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kino końca wieku. Historia kina, tom 4, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2019

Janina Falkowska, Krzysztof Loska (red.), Conflict and Controversy in Small Cinemas, Peter Lang, Berlin 2018

Jacek Ostaszewski, Historia narracji filmowej, Universitas, Kraków, 2018

Andrzej Pitrus, To nie jest sztuka, panie profesorze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Tadeusz Lubelski, Histoire du cinéma polonaisSeptentrion, Villeneuve d'Ascq 2017.

Tadeusz Lubelski, Nowa fala 60 lat później, Universitas, Kraków 2017

Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło (red.), Kino polskie jako kino transnarodowe, Universitas, Kraków, 2017.

Rafał Syska (red.), Sekretne światy Jacques'a Rivette'a, Wydawnictwo "EKRANy", Kraków 2017.

Joanna Wojnicka (red.), Od Puszkina do Brodskiego. Adaptacje literatury rosyjskiej, Wydawnictwo "EKRANy", Kraków 2017

Małgorzata Radkiewicz, Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918–1939, Korporacja Ha!Art, Kraków 2016

Więcej niż obraz, red. Eugeniusz Wilk, Anna Nacher, Magdalena Zdrodowska, Ewelina Twardoch, Michał Gulik, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016

Anna Nacher, Media lokacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Krzysztof Loska, Postkolonialna Europa: etnoobrazy współczesnego kina,  Universitas,  Kraków 2016

Od Ramajany do Slumdoga. Filmowe adaptacje literatury indyjskiej, red. Grażyna Stachówna,Tatiana Szurlej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Andrzej Pitrus, Zanurzony. O sztuce Billa Violi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Tadeusz Lubelski,  Historia kina polskiego 1895-2014, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015

Kino epoki nowofalowej. Historia kina, tom 3, red. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015

Łukasz Plesnar, Ziemia niczyja, ziemia obiecana. Obraz granicy w literaturze amerykańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015

Krzysztof Loska, Mistrzowie kina japońskiego, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015

Tadeusz Lubelski (red.), Od Mickiewicza do Masłowskiej. Adaptacje filmowe literatury polskiej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

Rafał Syska, Filmowy neomodernizm, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2014

Małgorzata Radkiewicz, Oblicza kina queer, Korporacja Ha!Art, Kraków 2014

Sebastian Jagielski, Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013

Krzysztof Loska, Nowy film japoński, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

Magdalena Podsiadło, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2013.

Magdalena Zdrodowska, Telewizja na pograniczach. Strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013