„EKRANy. Film&media"

„EKRANy. Film&media" to  redagowany w Instytucie dwumiesięcznik, którego zadaniem jest wypełnienie luki w piśmiennictwie filmoznawczym. Ma zająć miejsce w połowie drogi między „Kinem" a „Kwartalnikiem filmowym". Zespół redaktorów i autorów składa się przede wszystkim z pracowników naukowych Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filmoznawców z innych ośrodków akademickich kraju.

W wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z grudnia 2013 roku - 4 punkty  (ministerialna lista "B", pozycja 560).

Aktualna lista czasopism

Magazyn EKRANy nie aspiruje do opisu i oceny filmów znajdujących się w bieżącym repertuarze, choć zawiera także recenzje poszczególnych filmów, pisane jednak z dystansu kilku tygodni, w duchu analityczno-interpretacyjnym.

Część opublikowanych w czasopiśmie artykułów poświęconych jest związkom kina z literaturą, teatrem i muzyką, są również stałe rubryki zorientowane na analizę kina animowanego, awangardowego i dokumentalnego, obszerny dział zawiera teksty teoretyczne i historyczno-filmowe. Ważną częścią magazynu są także artykuły recenzujące książki i czasopisma filmoznawcze oraz streszczające najważniejsze tezy kluczowych publikacji ukazujących się zagranicą.

EKRANy nie ograniczają się tylko do filmu, ale otwierają się również na inne sztuki audiowizualne. Stąd oddzielne działy poświęcone będą telewizji, roli mediów publicznych, kanałom tematycznym, gatunkom i zjawiskom współczesnej i przyszłej telewizji, a także związkom kina z nowoczesnymi formami audiowizualności – np. game studies.

EKRANy to także magazyn przyciągający czytelnika mniej naukowymi działami: krótkimi recenzjami, felietonami, rankingami, zapowiedziami skierowanych do produkcji filmów etc. Czasopismo ma za zadanie połączyć atrakcyjny i przyjazny czytelnikowi format z naukowym charakterem krótszych i dłuższych tekstów, pisanych nieco prostszym językiem niż w „Kwartalniku filmowym", ale ze znacznie większą niż w „Kinie" dbałością o merytoryczną doniosłość zawartych w artykule tez.

Czasopismo EKRANy wzoruje się na teatralnym dwumiesięczniku „Didaskalia", z mniejszą jednak liczbą zdjęć, a większą – artykułów naukowych. EKRANy mają być więc czasopismem naukowym, ujętym wszak w formę nieco bardziej popularną niż typowe magazyny akademickie.

Idea czasopisma EKRANy stanowi więc realizację istniejących już wzorców. W podobny sposób, najpierw jako czasopismo redagowane przez uniwersyteckich teatrologów, powstały „Didaskalia". EKRANy wzorowane będą także na anglojęzycznych czasopismach filmoznawczych afiliowanych przy instytucjach naukowych i artystycznych – np. „Film Comment" (redagowany przy nowojorskim Lincoln Center), „Screen"(redagowany najpierw przez pracowników University of Glasgow, a potem Oxford University) i „Cinema Journal" (redagowany przy University of Texas).