Przegląd Kulturoznawczy

Czasopismo wydawane z Komitetem Nauk o Kulturze PAN i Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, poświęcone szeroko rozumianej problematyce kulturoznawczej, we współpracy z Wydawnictwe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukazuje się od 2006 roku, od roku 2012 jako kwartalnik w wersji elektronicznej (podstawowej). Wersja drukowana ukazuje się dwa razy do roku i obejmuje zbiór artykułów publikowanych elektronicznie.

W wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z grudnia 2015 r. w części B (pozycja 1781), ocenione na 15 pkt.

Aktualna lista czasopism, część "B"

Zespół Redakcyjny:

Redaktor naczelny
Eugeniusz Wilk

Sekretarz redakcji
Anna Nacher

Grzegorz Godlewski, Ryszard W. Kluszczyński, Adam Nobis, Ewa Rewers, Anna Zeidler-Janiszewska, Magdalena Zdrodowska

Redaktor językowy
Agnieszka Toczko-Rak
Mirosław Ruszkiewicz

Rada Naukowa:

Agata Bielik-Robson (University of Nottingham)
Wojciech Burszta (SWPS Warszawa) – przewodniczący
Leszek Kolankiewicz (Université de Paris-Sorbonne)
Wacław M. Osadnik (University of Alberta)
Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London)